Jak motivovat starší lidi k pohybu?

Zdravé stárnutí je jedním z hlavních témat nejen Světové zdravotnické organizace, ale i České komory fitness. Délka života se díky pokrokům v medicíně neustále zvyšuje, ale délka dožití ve zdraví naopak. Dle posledních průzkumů žijeme v „nemoci“ v průměru 10 let. A to je opravdu strašné číslo. Pokud se tomuto tématu chcete věnovat ve svém fitness centru, jako skvělý zdroj informací můžete použít novou příručku Světová zdravotnické organizace (WHO), kde najdete tipy, jak motivovat starší populaci k pohybu. 

Vzdělání a motivace

Komunikujte se svými klienty, proč je fyzická aktivita důležitá! Dejte jim vědět, proč by se vůbec měli lidé hýbat.

Pohyb může pomoci v prevenci před vysokým krevním tlakem, cukrovkou II. typu a dalšími onemocněními, snižuje riziko vzniku psychických problému, např: úzkosti a deprese, oddaluje také nástup stařecké demence pomáhá udržovat mobilitu. Pokud jsou lidé v pokročilém věku fyzicky zdatní, lépe předchází pádům a podobným zraněním, pohyb zároveň zlepšuje zdraví kostí, čímž se také předchází osteoporóze. Těch benefitů, je zkrátka nespočet!

Angažujte se, podpořte cílovou skupinu!

Vytvořte pohybové programy a servis k zajištění potřeb starších lidí: 

 • kurzy aktivního odpočinku a cvičení (plavání, chůze, jízda na kole…)
 • komplexní cvičení 
 • nabídněte i další aktivity – stolní tenis, společenské tance, cvičení ve vodě, Nordic Walking, …

Ujistěte se, že máte přizpůsobené prostředí této cílové skupině

Každodenní možnost pohybu: zajištění, že prostředí, ve kterém starší lidé žijí, pracují a scházejí se, podporuje fyzickou aktivitu

 • Viditelné značení a snadný přístup 
 • Protiskluzové rovné podlahy, aby se předcházelo pádům
 • Zábradlí, především na schodištích

Vzhledem k tomu, že momentálně představují starší lidé jeden z největších podílů celkového počtu lidí na zemi, je tato oblast nastavena k neustálému růstu a podpoře pohybové aktivity. Evropský region uspořádal letos v říjnu summit o zdravém stárnutí, který byl zakončen zásadním prohlášením, které vyzývalo k rozvoji a podpoře zdravého stárnutí. Tato akce bude vyžadovat kolektivní úsilí a snahu, aby se dosáhlo všech 5 klíčových bodů k politické podpoře zdravého stárnutí.

 1. Preventivní opatření, která se zaměřují na prevenci zdravotních problémů a podpory fyzického zdraví, sociální a duševní pohody po celý život
 2. Nepřetržité poskytování cenově dostupné a kvalitní péče po celý život člověka. S měnícími se potřebami, je třeba dbát jak na krátkodobou, tak dlouhodobou péči.
 3. Přátelské prostředí, vzhledem k věku, které umožní starším lidem zapojovat se do různých komunit a projektů.
 4. Využití potenciálu starších lidí. Uznáním a využíváním cenných rad a zkušeností od starších.
 5. Data a informace, které zajišťují, že politická rozhodnutí jsou založena na důkazech.

Kolik fyzické aktivity je potřeba?

 1. Dospělí ve věku 65 let a starší by měli provozovat během týdne alespoň 150 minut aerobní pohybové aktivity s mírnou intenzitou nebo alespoň 75 minut aerobní činnosti s vyšší intenzitou, přičemž jednotlivé aktivity by měly trvat nejméně 10 minut.
 2. Pohybová aktivita s cílem posílení hlavních svalových skupin by měla být prováděna minimálně dvakrát za týden.
 3. Pohybová aktivita s cílem zlepšení rovnováhy by měla být prováděna minimálně třikrát za týden.

Když jedinec není schopen splnit doporučené množství pohybové aktivity ze zdravotních důvodů, WHO doporučuje vykonávat co nejvíce pohybové aktivity v rámci svých schopností a podmínek.

Jak motivovat starší lidi k pohybu?

Česká komora fitness byla v letech 2019- 2022 jedním z národních partnerů projektu Active Ageing Communities, který v Evropě organizala EuropeActive v rámci programu Erasmus+. Do projektu byla zapojená 3 fitness centra z celé České republiky na základě jasně daných kritérií. Projekt měl skvělé zpětné ohlasy a výsledným materiálem je také příručka pro fitness centra, proč a jak do svého business plánu zahrnout i lekce pro seniory

Pár tipů z příručky najdete zde: 

 1. Senioři vyplní „nepopulární“ hodiny ve fitness centru, jednoduše kdy pracující lidé a studenti z důvodu svých povinností nemohou do fitness přijít, zejména tedy dopolední hodiny. 
 2. Zvolit vhodného ambasadora, který bude motivovat k pohybu
 3. Propagovat benefity fyzické aktivity v každém věku
Komentáře