Jana Havrdová zastupuje Evropu ve World Active, globální platformě pro podporu pohybových aktivit

Globální platforma pro sektor fitness a pohybových aktivit World Active uspořádala druhé valné shromáždění, které se uskutečnilo 12. dubna 2024 v rámci veletrhu FIBO Global Fitness v německém Kolíně nad Rýnem. Summitu se zúčastnili zástupci z více než 60 organizací. Společně zvolili nové členy World Active Council, kteří jsou připraveni vést tuto jedinečnou globální iniciativu do její další kapitoly. 

Amy Boone Thompson, nově zvolená předsedkyně World Active a bývalá místopředsedkyně, zdůraznila význam tohoto historicky důležitého setkání a zmínila výzvy, které jsou před námi: „Chceme posílit spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a dalšími mezinárodními partnery. Naše poslání zůstává jasné: inspirovat více lidí k pravidelné pohybové aktivitě pro zlepšení veřejného zdraví na celém světě. Společně můžeme dosáhnout mnohem více.“

Amy Boone Thompson

Jana Havrdová zastupuje ve World Active Evropu

Volby do Rady World Active se řídí ustanoveními Charty World Active, která je základním dokumentem transparentně schváleným zakládajícími členy. Radu tvoří zástupci: Jana Havrdová (Česká komora fitness) a David Stalker (EuropeActive), Samir Kapoor (India Active) za Asii, Richard Beddie (Exercise New Zealand) za Oceánii a Amy Boone Thompson (IDEA Health & Fitness Association) za Severní Ameriku. Tento závazek kontinentálního zastoupení podtrhuje princip poskytování nezávislé platformy, kde mají všechny zúčastněné strany stejný hlas a práva.

„Je pro mne velkou ctí, zastupovat evropský region ve World Active a jsem přesvědčena, že tato projevená důvěra je přímou reakcí na založení a aktivity platformy Aktivní Česko, která je svým rozsahem výjimečná i na světové scéně,“

řekla ke svému zvolení do World Active Council Jana Havrdová.

Již v loňském roce se prezident India Active Dr. Samir Kapoor a Sean Tan ze Singapuru setkali v Ženevě se zástupci Světové zdravotnické organizace a vyjádřili své nadšení z nové globální iniciativy: 

Je úžasné vidět, co se od sebe navzájem můžeme naučit; loni jsem měl možnost zastupovat World Active ve Světové zdravotnické organizaci, a to mi poskytlo zcela jiný pohled na to, jak a proč musíme spolupracovat, pokud chceme skutečně ovlivnit globální úroveň pohybových aktivit. Věřím, že s mnoha dalšími zeměmi, které se k nám připojily, jdeme správným směrem. Pozvání a uznání organizace World Active ze strany WHO je obrovským krokem vpřed k uznání fitness sektoru.“

Dr. Samir Kapoor

Co je World Active Summit?

World Active Summit se koná každoročně a umožňuje zúčastněným stranám po celém světě, aby se zabývaly společnými příležitostmi a výzvami, společně prosazovaly své zájmy a prostřednictvím spolupráce a inovací podporovaly globální zdraví a wellbeing. Vize a klíčové cíle platformy nastiňuje World Active Manifesto, které tvoří základní rámec pro spolupráci. 

Komentáře