Přinášíme předběžné výsledky jednání ČKF o rozvolňování vnitřních sportovišť

Prezidentka České komory fitness Jana Havrdová se dnes zúčastnila jednání o možném rozvolnění vnitřních sportovišť, bazénů a saun s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou a se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Pod křídly Hospodářské komory jsme měli možnost prezentovat následující návrhy podmínek otevření.

Navrhované podmínky pro otevření vnitřních sportovišť:

 1. Omezení maximální kapacity 1/15m2 (1/10m2, 1/6m2).
 2. Pravidelné testování personálu i klientů při příchodu do provozovny AG nebo PCR testy (popř. nahrazeno dokladem o očkování nebo testem na protilátky/90denní lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19).
 3. Covid Touch Pointy v celém prostoru provozovny, pravidelný úklid a stěr podlah a dotykových ploch virucidními prostředky, dezinfekce a větrání všech prostor.
 4. Individuální trénink 1:1 povolen.
 5. Odstupy nejméně 2 m s výjimkou klient X trenér při individuálním tréninku.
 6. Snížení kapacity šaten na 50%, režimová opatření pro provoz šaten a sprch.
 7. Zakrytí dýchacích cest respirátorem ve všech prostorách s výjimkou doby tréninku.
 8. Skupinové aktivity povoleny v max. počtu 5+1 (9+1, nebo 1/15m2 s označením míst v sálech), organizace jednotlivých lekcí tak, aby nedocházelo ke kumulaci klientů v šatnách nebo při čekání na lekci, mezi jednotlivými lekcemi časový odstup nejméně 10 minut na úklid a větrání.

Navrhované podmínky pro otevření saun

 1. Omezení maximální kapacity 1/15m2 (1/10m2).
 2. Pravidelné testování personálu i klientů při příchodu do provozovny AG nebo PCR testy (popř. nahrazeno dokladem o očkování nebo testem na protilátky/90denní lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19).
 3. Covid Touch Pointy v celém prostoru provozovny, pravidelný úklid a stěr podlah a dotykových ploch virucidními prostředky, dezinfekce a větrání všech prostor.
 4. Zákaz saunových ceremoniálů.
 5. Minimální teplota saun 70 stupňů.
 6. Snížení kapacity šaten na 50%, režimová opatření pro provoz šaten a sprch.
 7. Zakrytí dýchacích cest respirátorem ve všech prostorách s výjimkou saun.
 8. Okamžité otevření privátních saun, kde dochází k nulovému kontaktu se třetími osobami (maximální počet osob 6, pouze rodina nebo jedna sociální bublina).

Navrhované podmínky pro otevření bazénů (zejména vnitřních koupališť)

 1. Omezení maximální kapacity buď počtem osob na 15 m2 (1, 2, 4) nebo % maximální kapacity prostoru podle kolaudace (30%, 60%, 100%).
 2. Pravidelné testování personálu i klientů při příchodu do provozovny AG nebo PCR testy (popř. nahrazeno dokladem o očkování nebo testem na protilátky/90denní lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19).
 3. Covid Touch Pointy v celém prostoru provozovny, pravidelný úklid a stěr podlah a dotykových ploch virucidními prostředky, dezinfekce a větrání všech prostor (zákaz rekuperace vzduchu, nucené větrání okny).

A jaké jsou předběžné výsledky dnešního jednání?

 • Od 17.5. by mělo dojít k otevření vnitřních sportovišť. Vysvětlili jsme, že režim 1:1, popř. 3:1 je pro nás holý nesmysl jak provozně, tak i ekonomicky. Věříme, že se podaří nastavit max. kapacita 1 osoba /15m2 (počítáno z prostoru, kde se v provozovně pohybuje veřejnost). 
 • Individuální trénink by měl být možný.
 • Pokud budou povoleny skupinové aktivity, tak pro stacionární druhy cvičení – joga, pilates apod. Kapacitu zatím nevíme.
 • Šatny budou moci být používány pouze na odložení věcí. 
 • Všichni přítomní by se měli prokázat platným negativním testem na COVID-19, popř. dokladem o očkování. 
 • Pravděpodobně bude nutné vést evidenci klientů.

Konečné podmínky otevření musí schválit Vláda ČR, první náznaky výsledků by mohly být jasnější již z jejího pondělního jednání, konečné řešení budeme znát ve čtvrtek 13.5.

Komentáře