První kompenzace pro zasažené obory včetně fitness byly dnes představeny!

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků připravilo Velký liberační balíček. Kompenzace připravuje také Ministerstvo průmyslu a obchodu, týkat se mají příspěvku na nájemné. MPSV prodlouží Antivirus A až do konce roku. Připravili jsme pro vás přehled podpůrných programů. Jedná se o první vlnu podpory, o dalších programech včetně COVID Sportoviště a podpory OSVČ se dále jedná.

Liberační balíček

Zásadní novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení  budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Aby se podnikatelům vše zjednodušilo, tak oznámení půjde poslat Finanční správě i emailem, jako to bylo v případě kompenzačních bonusů. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,“ 

říká Alena Schillerová, ministryně financí ČR

Podnikatelé mohou také využít další mimořádná opatření z předchozích liberačních balíčků, která zůstávají v platnosti, nebo která budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci:

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:

  • prominutí úroku z prodlení
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního poplatku
  • potvrzení bezdlužnosti

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů:

  • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
  • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
  • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
  • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Antivirus A pojede do konce roku

Program Antivirus měl končit na konci října. Vláda však program vzhledem k aktuální situaci prodloužila do konce roku. Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 % výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrady v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy. Nově zaměstnancům, pokud budou zaměstnanci na překážce doma (režim A), vznikne nárok na 100% mzdu, maximálně však do 50 000 Kč.

Dle návrhu by stát měl podporu proplácet už od října.

Příspěvek na nájemné

Ti, kterým vládní nařízení omezila nebo zcela uzavřela provozy, budou mít nárok na 50% příspěvek na komerční nájem za období tří měsíců. Konkrétní výše se bude odvíjet od nákladů na nájemné ve třetím čtvrtletí 2020. O podporu budou moci žádat komerčně provozovaná sportoviště jako fitness centra, kurty, kluziště či tělocvičny. Program bude otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness. 

Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Na rozdíl od první výzvy programu COVID nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Na program je vyčleněna částka 1,2 miliardy korun. S vyhlášením výzvy se počítá v říjnu. Na podání žádosti budou mít zájemci alespoň 30 dní.

Program COVID Sport II 

COVID – Sport II je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Programem poskytovaná podpora bude rozdělena do dvou oblastí podpory: 

Oblast podpory A. Programu je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu. Vybrané ligové soutěže jsou zveřejněny na webu Národní sportovní agentury. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené. 

Oblast podpory B. Programu je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Sportovní akcí se pro potřeby oblasti podpory B. Programu rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území České republiky, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

Maximální výše dotace v oblasti podpory B na jeden podnikatelský subjekt (jednoho žadatele) je stanovena na 10.000.000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých nákladů žádosti je stanovena na 1.000.000 Kč. Dotace poskytnutá příjemci v oblasti podpory B pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů stanovených Programem.

Hospodářská komora upozornila, že vláda dnes představila teprve první balík pomoci, v němž chybí mj. podpora živnostníků navázaná kupř. na sektor posiloven, fitness center nebo koupališť, ale také budoucí podoba EET a nové parametry „pětadvacítky“. Hospodářská komora bude proto do pátku jednat s resorty o dalších opatřeních, jako je pomoc živnostníkům, prodloužení úvěrového moratoria nebo případný odklad spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb.

Komentáře