MediSpo Akademie jako pomyslný most mezi zdravotnickým a fitness sektorem

Efektivní zapojení služeb fitness sektoru do zdravotně-preventivní péče České republiky je dlouhodobým cílem České komory fitness. Právě nyní, v době pandemie, si více než kdy jindy uvědomujeme, že pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nezbytnou součástí zdravého životního stylu, vede ke zvýšení úrovně zdraví a zdatnosti, a zvyšuje tak kvalitu života. Proto je propojení fitness a zdravotnického sektoru tak důležité. Neméně důležitý je ale přenos informací od odborné zdravotnické veřejnosti k odborné tělovýchovné veřejnosti tak, aby pacienti byli správně vedeni v pohybových aktivitách, a proto vznikla MediSpo Akademie.

Propojení fitness a zdravotnického sektoru ale zároveň naráží na mnohá úskalí. Největším problémem se zdá být nedůvěra obou sektorů navzájem. Již několik let je zde snaha o propojení nejen vzdělávání, ale především realizace pohybových aktivit lidí s civilizačním onemocněním ve fitness.

Máte-li zájem se do procesu zapojit, vyplňte, prosím, krátký dotazník, který bude sloužit ke zmapování problematiky ve fitness sektoru tak, abychom mohli zjistit potenciální zájem o vzdělávání a správně vzdělávání přizpůsobit, resp. přípravu k profesní kvalifikaci (PK) Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizačních onemocnění. 

”Cílem je připravit fitness sektor pro naše pacienty, kam jich nepochybně hodně chodit může. Je ale třeba zlepšit znalosti ve fitness a stejně tak zlepšit komunikaci mezi fitness sektorem a zdravotníky/lékaři. Následně je nezbytné v komunikaci mezi lékařem a pacientem důvěra ve fitness například pro pacienty s civilizačními onemocněním (obezitou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem atd.). Protože současná doba těmto onemocněním jen nahrává.”

říká Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D

První dotazník slouží k získání základního přehledu o fitness. Budete-li mít zájem, bude zaslán odkaz k vyplnění dalšího dotazníku/testu, který bude zaměřen na testování současných znalostí a bude na úrovni požadavků na znalosti ke složení zkoušky Profesní kvalifikace – Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizačních onemocnění. Současně tak získáme obecný přehled o znalostech, které formou přednášek a workshopů budeme přinášet do společné spolupráce

Odměna za vyplnění dotazníku

Dotazník 1 (10 otázek) –  50%  slevu na měsíční členstvíMediSpo akademii se vstupem do E-learningu MediSpo akademie (3 ukázkové prezentace) nebo 50% slevu na knihu Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře.

Dotazník 2 (20 otázek) slevu na a on-line verzi kurzu Obezita I nebo Obezita II podle vašeho výběru www.akademie.medispo.net + eknihu Manuál praktické obezitologie zdarma (cena workshopu po vyplnění 340 Kč)

Děkujeme za čas, který věnujete vyplnění jednoho nebo obou dotazníků!

Anonymní data budou využita pro bakalářskou práci Martiny Očenášové, studentky nutriční terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a trenérky fitness, která se bude do budoucnosti této problematice věnovat

Komentáře