AKTUALIZACE: Metodický výklad České komory fitness pro oblast fitness. Na základě vašich dotazů jsme se zeptali na problematické otázky týkající se současných opatření

Včera odpoledne jsme obdrželi velmi závažnou zkušenost z velkého fitness centra v Brně, které navštívila Policie ČR se sdělením „že nesmí být ve fitku ani personál a rozhodně tam nesmí personál cvičit“. Bylo to pro nás tak zásadní, že jsme okamžitě přes Hospodářskou komoru požádali o jasný výklad. Otázky, které jsme položili, i odpovědi, které jsme dostali od spřízněných právníků, tedy někoho, kdo nás zná a nemá důvod dělat výklad proti našim zájmům, jsme umístili do článku.

Otázka: Je možné z prostor uzavřeného sportoviště vysílat on-line lekce? Pokud by to nešlo přímo z prostor fitness centra – tedy části, ve které se sportuje, je v pořádku vysílat z jiných prostor, jako je např. recepce, kancelář?

Odpověď: Dle aktuálního vyjádření MZd je možné užívat sportoviště za účelem streamování a natáčení on-line lekcí.

V návaznosti na různé právní výklady aktuálního vládního opatření ohledně on-line lekcí, které zakazuje „provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,“ a je tedy v rozporu s využíváním sportoviště personálem, jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví o vyjádření a případné udělení výjimky pro tyto situace.

Podařilo se nám získat odpověď náměstka pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví ČR, Radka Policara, který připustil možnost natáčení lekcí přenášených online.

“Zákaz provozu a používání vnitřních sportovišť, fitness, tanečních studií apod. se vztahuje na veřejnost, resp. klienty. Pohyb majitele/nájemce po těchto prostorách omezen není. Není proto podstatné, zda probíhá za účelem rekonstrukce, úklidu nebo předcvičování. Je tedy možné připustit i natáčení lekcí přenášených online.”

JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví ČR

Pokud se tedy provozovatel setká ze strany policie nebo hygieny s jiným výkladem nařízení, je možné se odvolat na vyjádření náměstka pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví ČR, Radka Policara, který České komoře fitness zaslal toto vyjádření.

Otázka: Je možné v uzavřené provozovně provádět úklid, revizi strojů, drobné úpravy? Existuje nějaké omezení na osoby, které takovou činnost provádějí? Tedy zaměstnanci, externí dodavatelé?

Odpověď: Ano, v uzavřené provozovně lze provádět úklid, revizi strojů i drobné úpravy.

Na fitness centra dopadá ust. bodu I/1 ) usnesení č. č. 1079 zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách. Nelze tedy poskytovat služby a prodávat zboží spotřebitelům v provozovně fitness centra.

Otázka: Je zakázáno provozovat a používat sportoviště. Je ale možné, že trenéři poskytnou své služby u klienta doma nebo v kanceláři?

Odpověď: Maloobchodní prodej služeb je zakázán v provozovnách nikoliv mimo provozovny, z tohoto lze vyvodit, že poskytování služeb u klienta je možné. Dle přijatých opatření není v rozporu ani individuální lekce v kanceláři.

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Komentáře