MultiSport Benefit vstupuje do České komory fitness! 

Společnost MultiSport Benefit, největší poskytovatel zaměstnaneckých benefitů v České republice v oblasti sportu a relaxace, se stala GOLD členem České komory fitness. Propojení sil obou subjektů přinese nejen výhody oběma stranám, ale především pomůže propagaci fyzické aktivity a zdravého životního stylu.

Společnost MultiSport Benefit se stala GOLD členem České komory fitness. Svým vstupem přináší propojení se zhruba 7 000 firmami a jejich celkem milionem zaměstnanců, komunitu 180 000 uživatelů MultiSport karty a partnerství s více než 1 850 sportovišti v Česku.

Spolupráce zároveň umožní lepší komunikaci s veřejností i vyjednávání s politiky, jak co nejlépe podporovat fitness centra a další sportoviště a přilákat do nich co nejvíce nových lidí, zejména těch, kteří sportovní a relaxační aktivity doposud zanedbávali. Společně tak můžeme bojovat za zdravý životní styl jako hlavní nástroj prevence proti civilizačním onemocněním.

„Je pro nás čest vstoupit do České komory fitness. Sport a relaxace jsou pro zdraví člověka nezbytné, a je proto důležité najít balanc mezi pracovním životem a zdravou fyzickou kondicí. Těší mě, že naše spolupráce přispěje k rozhýbání obyvatel České republiky a větší měrou tak přispějeme k osvětě zdravého životního stylu,“ 

uvedl Miroslav Rech, jednatel společnosti MultiSport Benefit. 

Členům České komory fitness se otevírá skvělá příležitost získat nové klienty, například prostřednictvím akcí jako MultiSport TOUR, které propojují fitness svět se známými značkami z oblasti zdravého životního stylu. Cílem tohoto konceptu je díky unikátním fitness eventům podpořit partnerská zařízení. Členům České komory fitness tak koncept MultiSport TOUR přinese vyšší povědomí o jejich značce a možnost oslovit nové zákazníky.  

„Česká komora fitness sdružuje a jedná ve prospěch podnikatelů v oblasti aktivního životního stylu. MultiSport Benefit patří mezi zásadní hráče českého fitness i sportovního prostředí zejména díky napojení a aktivní spolupráci se zaměstnavatelským sektorem. Věřím, že jejich vstup do komory umožní zkvalitnění spolupráce nejen na obecné společenské úrovni podpory pravidelného pohybu, ale přinese členům komory i konkrétní možnosti pro rozvoj a zlepšení jejich podnikání v České republice,“

hodnotí vstup nového GOLD člena prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

O společnosti MultiSport Benefit

Firma MultiSport Benefit, s.r.o., působí v ČR od roku 2010 a je dceřinou společností Benefit Systems SA. Tato mateřská společnost byla založena v roce 2001 a zaujímá vedoucí postavení na polském trhu zaměstnaneckých benefitů v oblasti sportu a relaxace. Hlavním produktem společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., je partnerská síť zařízení, které lze navštívit s kartou MultiSport – zaměstnanecký benefit, který může zaměstnavatel pracovníkům buď plně hradit, na jeho financování se podílet, nebo si kartu zaměstnanec platí na měsíční bázi sám.

Kartu MultiSport mohou zaměstnanci využít každý den na jeden volný vstup v síti více než 2 700 sportovních a relaxačních zařízení po celém Česku a Slovensku. Na výběr zde mají širokou škálu aktivit. Tento benefit tedy dává svým uživatelům možnost vyzkoušet si různé aktivity a dělat zrovna to, na co mají náladu.Karta MultiSport dnes dává více než 180 000 českým zaměstnancům příležitost, aby se cítili lépe jak po fyzické, tak i psychické stránce. Díky tomu jsou zdravější, spokojenější a v práci výkonnější. Pomáhá tak se snížením fluktuace zaměstnanců a posílením loajality vůči zaměstnavateli.

www.multisport.cz

Komentáře