Nová opatření platná od 18.9.2020 od 18:00 – na co si dát pozor?

Závěry dnešní tiskové konference Ministerstva zdravotnictví jsou jasné, zvyšující se čísla nakažených vyžadují opět zpřísnění protiepidemiologických opatření. Jak nová opatření zasáhnou fitness sektor?

Provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť

Provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
 • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
 • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Sauny a wellness

Provoz saun musí být zajištěn tak, aby byly dodržována následující pravidla: 

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem, 
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách, 
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření, 
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce, 
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky), 
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení, 
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce, 
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky, 
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění, 
 • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

„Zatím se žádné fitness centrum nestalo ohniskem nákazy, stále apelujeme na všechny provozovatele a fitness profesionály, aby dělali maximum a zajistili bezpečné prostředí pro své klienty i personál.“

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Celé znění opatření naleznete v oficiálním dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR

Jak je to s rouškami?

Opatření ohledně roušek a jiné ochrany dýchacích cest zůstávají pro náš sektor neměnná. Platná pravidla naleznete v našem článku z 10.9. zde.

Oficiální dokument Ministerstva zdravotnictví ČR upravující pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest naleznete zde.

Fitness je vidět a slyšet

Hospodářská komora na základě konzultace s epidemiology také zveřejní doporučení, jaká opatření mají přijmout podniky, aby snížily riziko šíření onemocnění ve svých provozech a předcházely riziku zpřísnění pravidel či plošnému nebo odvětvovému uzavření provozoven v zemi. Zástupci podnikatelské veřejnosti se rovněž vyjádří k dostupnosti ochranných prostředků pro zaměstnance a nastavení pravidel kurzarbeitu.

Na tiskové konferenci Hospodářské komory České republiky, která se bude konat 21. září tak vystoupí společně s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým, Tomášem Prouzou ze Svazu obchodu a cestovního ruchu a Ivo Hlaváčem ze Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK i Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness. Bude mluvit o aktuálních opatřeních, o důležitosti pravidelné fyzické aktivity a vysoké odpovědnosti fitness provozovatelů ke všem opatřením. 

Komentáře