Nové kompenzace pro uzavřené provozy vyhlášeny!

Od pondělí 18.1. budou moci podnikatelé čerpat další kompenzace. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo programy COVID Gastro uzavřené provozovny a COVID Nájemné 3.

COVID Gastro uzavřené provozovny

Program podpory COVID – Gastro – Uzavřené provozovny je určen podnikatelům, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby. Za každý den, kdy byla provozovna uzavřena, bude dostávat provozovatel/majitel 400 Kč za každého zaměstnance nebo spolupracující OSVČ (Spolupracující osoba OSVČ je definována zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.) nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele, kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Příklad: Majitelka fitness centra je osobou samostatně výdělečně činnou, její manžel také OSVČ se na provozu fitness centra podílí. Zároveň má majitelka ještě jednoho zaměstnance (recepční). V tento moment na sebe může majitelka žádat 500 Kč kompenzační bonus, 400 Kč na manžela, který je spolupracující OSVČ a 400 Kč na zaměstnance. Mimo tuto podporu může dále žádat o COVID Nájemné 3 (pokud je v nájmu nebo je vlastníkem a splácí hypotéku) a Antivirus na zaměstnance. Manžel (spolupracující osoba OSVČ) může žádat na sebe pouze kompenzační bonus 500 kč/den).

Pokud zaměstnanci pracují na poloviční úvazek, lze podporu poměrně krátit. Program bude platit jak pro fyzické tak i právnické osoby, ale nebude se bohužel vztahovat na DPP a DPČ.

Rozhodné období, od kterého se bude počítat počet zaměstnanců je datum 31.10.2020.

Žádosti bude možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 6:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Jak již bylo zmíněno, provozovatel bude moci žádat za dny, kdy byla provozovna uzavřena – pro fitness sektor zatím od 9.10. do 10.1. Program bude následně prodloužen.

Více informací k programu COVID Gastro uzavřené provozovny a jak podat žádost najdete na stránkách MPO.

COVID Nájemné 3

Nárok na COVID Nájemné 3 mají podnikatelé, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům).

Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 od 9:00 hodin do 22. března 2021 opět prostřednictvím informačního systému AIS MPO – http://najemne.mpo.cz. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Výše podpory je opět 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Pokud žadatel již podával žádost ve Výzvě 2 Programu COVID Nájemné a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO nabídne import dat žadatele z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám. Dalším zjednodušením je, že pro čestné prohlášení pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis.

Co je ve výzvě nového?

Velmi dobrou zprávou je, že překážkou podání žádosti už není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Více podrobností, jako např. kdo je oprávněným žadatelem, jaké podmínky je třeba splnit a co je třeba doložit najdete ZDE.

COVID kalkulačka MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží podnikatelům pomoci i další formou, k dispozici je tak podnikatelům COVID kalkulačka, která by měla pomoci k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.

Přehledný souhrn kompenzací připravila Hospodářská komora ZDE.

Komentáře