Nejvyšší správní soud: uzavření fitness center, saun a bazénů bylo nezákonné

Nejvyšší správní soud dnes 9. 6. 2021 vydal rozsudek konstatující nezákonnost dřívějšího mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, kterým byl v režimu pandemického zákona zakázán provoz vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun. Návrh podalo pět společností, jejichž provozy byly tímto opatřením zcela zakázány, a to i po ukončení nouzového stavu. Hlavním důvodem pro konstatování nezákonnosti zákazu byla absence náležitého odůvodnění, proč měly být dotčené provozy zcela uzavřeny. 

Odůvodnění soud rozdělil na část týkající se vnitřních sportovišť a část týkající se bazénů, wellness center a saun. V případě vnitřních sportovišť soud nezákonnost opatření spatřuje v tom, že podle pandemického zákona je vůbec regulovat nelze, podobně jako například restaurace a další služby obecně.

“Regulovat vnitřní sportoviště je možné v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, avšak v tom případě tak lze učinit jen zákazem styku osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami. Za takové osoby nelze paušálně považovat kohokoliv. Pokud by měl plošný zákaz tohoto typu být vydán, muselo by se jednat o extrémní situaci, která musí být řešena vyhlášením nouzového stavu,”

uvádí advokát Daniel Truxa z advokátní kanceláře Urban & Hejduk, který v případu zastupoval pět členů České komory fitness.

Bazény, wellness centra a sauny pak podle soudu v režimu pandemického zákona regulovat lze, avšak i tak je prakticky plošný zákaz těchto provozů příliš široký. Podobně jako v případě vnitřních sportovišť chybí jakékoliv relevantní odůvodnění, natož pak rozdělení konkrétních typů provozů a aktivit na méně či více rizikové. 

“Ministerstvo se ani nepokusilo v odůvodnění opatření vyložit, proč nepřistoupilo k šetrnější formě regulace jako je například stanovení podmínek provozu v podobě režimových opatření jako u jiných činností. Soud dále uvedl, že napříště by ministerstvo mělo jasně diferencovat aktivity a konkretizovat důvody, proč k regulaci určitého typu provozů určitým způsobem přistupuje. I v této části ale platí, že opatření bylo natolik neodůvodněné, že se jednalo o exces a bylo nutné konstatovat jeho nezákonnost,”

dodává Daniel Truxa.

Rozhodnutí považujeme za satisfakci

Navrhovatelé i další podnikatelé v daném sektoru rozhodnutí o nezákonnosti opatření vítají a považují ho za určitou formu satisfakce. Ta však celému segmentu trhu dotčených služeb nekompenzuje újmu, kterou v důsledku nezákonného uzavření provozu utrpěl. Následně proto budou individuálně zvažovat uplatňování škod vůči státu v důsledku nezákonnosti opatření. 

“Rozsudek přišel ve chvíli, kdy už všechna sportoviště, bazény i sauny mají otevřeno. K původně zamýšlenému rozvolnění tedy nepomohl. Nicméně dal všem provozovatelům jasný důkaz toho, že jejich uzavření opravdu bylo nezákonné. Věříme, že vláda již nebude tímto způsobem dále postupovat a pokud bude nutné, aby z jakéhokoliv důvodu znovu omezovala provoz sportovišť, bazénů a saun, volila způsoby přiměřené reálné pandemické situaci a vyvarovala se plošného uzavírání bez řádného odůvodnění,” 

uzavírá Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.
Komentáře