Od 11.5.2020 bez roušky? Dochází k dalšímu rozvolnění restrikcí pro provoz fitness center!

Povinnost mít zakrytá ústa a nos již nebude platit pro organizované cvičení osob, ideálně při dodržení odstupů 2 m mezi jednotlivými cvičícími!

Organizovaný trénink bez roušky

Za organizované cvičení lze považovat skupinovou lekci i trénink 1:1 (trenér + klient) v dostatečné vzdálenosti od ostatních. Na rozdíl od organizovaných tréninků např. fotbalistů, cvičící trenér mít roušku nemusí.

“Samozřejmě to přináší určité riziko, že kdyby byl někdo ve skupině následně identifikovaný jako COVID pozitivní, mohou skončit blízké kontakty bez roušky v karanténě, ale toto riziko si už musí zvážit každý sám. Pokud je sám rizikový, nebo má rizikovou osobu doma, raději by do skupiny jít neměl!”

doc. Rastislav Maďar

Zásadní je také rozhodnutí provozovatele, který by si měl nastavit pravidla pro vlastní provoz s ohledem na bezpečnost a ochranu klientů i trenérů, instruktorů a dalšího personálu fitness centra. Provozovatel tak může rozhodnout, že roušku nemusí mít ani ostatní cvičící – bez trenéra – kteří dodržují minimální vzdálenost 2 m od ostatních cvičících.

Navýšení kapacity

Nově platí i rozvolnění kapacit, od 11.5. bude umožněno sportování až 100 osob najednou. Zruší se pravidlo maximální kapacity 1 osoby na 10m2 a také maximální kapacity skupinových lekcí 8+1. Jediné pravidlo, které zůstává, je dodržení 2 m odstupů mezi cvičícími a ostatními osobami. Ostatní hygienická opatření stále platí!

“S rizikem hrozby karantény se musíme naučit žít nějakou další dobu, aktuálně je výskyt viru v populaci na velmi nízké úrovni, tím je i pravděpodobnost s nemocnou osobou velmi nízká, ale není nulová”

doc. Rastislav Maďar

Pokud vydrží příznivá epidemiologické situace, zázemí se šatnami a sprchami by mohlo být povoleno hned v další vlně od 25.5.

Aktualizovanou verzi manuálu pro Vás připravujeme!

Komentáře