5. 11. 2022 | Brno

Odborný workshop MediSpo

Klient s civilizačními onemocněními ve FITNESS

Fitness na předpis? Realita nebo utopie?

Mohou lékaři posílat pacienty s civilizačními onemocněními cvičit do fitness center bez obav?

Pravidelný pohyb je bez pochyby nejlepší prevencí a současně velmi účinným lékem pro celou řadu masivně rozšířených onemocnění jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak!

Máme ale dostatek dobře vyškolených fitness profesionálů, kteří umí přečíst doporučení od lékaře a zahájit účinnou terapii pohybem?

Ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného lékařství a odborným týmem doc. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. jsme pro vás připravili již třetí společný workshop, jehož absolventi budou vědět i umět více!

5. 11. 2022

Program workshopu

Doba trvání: 4h

Čas: 9:00 - 13:00

Cena: 1490,-

Nový klient ve Fitness

Přednášejí: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 

První hodina s neznámým klientem

Vyšetření hybného systému (základní pohled rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta)

Přednášejí:  MUDr. Marcela Hašpicová 

Krevní tlak / srdeční frekvence - stanovení intenzity tréninku

Přednáší: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Mgr. Ondřej Kádě

Preskripce pohybové aktivity u osob s hypertenzí a DM 

Měření složení těla ve fitness

Přednášejí: Mgr. Ondřej Kádě

Registrace

Místo konání workshopu

Hotel Maximus resort Brno, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno-Kníničky

Celým dnem vás provedou zkušení lékaři

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Atestoval v r. 1997, atestace z vnitřního lékařství, endokrinologie, tělovýchovného lékařství. Věnuje se obezitologii, je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a VŠTJ Medicina Praha, o.s. 

Mgr. Ondřej Kádě

Narozen v Šumperku. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde promoval v roce 2004. Od roku 2009 pracuje s roční přestávkou ve VŠTJ Medicina Praha, kde se věnuje mimo jiné pohybové aktivitě obézních pacientů, diabetiků a seniorů. 

Mgr. Ondřej Kádě

Narozen v Šumperku. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde promoval v roce 2004. Od roku 2009 pracuje s roční přestávkou ve VŠTJ Medicina Praha, kde se věnuje mimo jiné pohybové aktivitě obézních pacientů, diabetiků a seniorů. 

Ph.D. a MUDr. Marcela Hašpicová

Absolventka 3. lékařské fakulty UK. Po promoci se věnovala interní medicíně – diabetologii, než definitivně zvolila jako svůj specializační obor rehabilitaci a fyzikální medicínu. Nyní pracuje jako ambulantní lékařka v nestátním zdravotnickém zařízení ORP centru, kde se věnuje zejména rehabilitaci ortopedických pacientů a sportující populaci.

Mgr. Pavel Kraus

Pořádají

Odborný garant