7.6.2024

X. Valná hromada České komory fitness

Pozvánka na X. Valnou hromadu České komory fitness

Vážení členové České komory fitness,

Dovolte mi, abych Vás tímto pozvala na Valnou hromadu ČKF, která proběhne v pátek 7.6.2023 od 10:00 do 13:00 hodin v prostorách Hospodářské komory České republiky

Prezence členů bude zahájena v 9:45 hod v místě konání Valné hromady.

Program jednání X. Valné hromady ČKF

  1. Zahájení jednání a schválení programu 
  2. Schválení sčitatelů 
  3. Schválení Výroční zprávy za rok 2023 předkládané Představenstvem
  4. Schválení rozpočtu pro rok 2024
  5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti Dozorčí rady
  6. Návrh změny stanov (rozšíření členské struktury ČKF o individuální členství)
  7. Odstoupení Františka Berky z Dozorčí rady a kooptace Pavly Maříkové do Dozorčí rady
  8. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2024
  9. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru 
  10. Závěr jednání 

Potvrzení účasti do

Prosíme členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 31.5.2024 vyplněním formuláře níže.

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, je možné udělit plnou moc vašemu zástupci.

Podklady k jednání

Podklady pro jednání Valné hromady budou všem členům odeslány do 31.5.2023 na jejich e-mailové adresy.