27.6.2024

X. Valná hromada České komory fitness

náhradní termín

Pozvánka na náhradní termín X. Valné hromady
České komory fitness

Vážení členové České komory fitness,

V pátek 7.6.2024 proběhla v sídle Hospodářské komory České republiky X. Valná hromada České komory fitness. Vzhledem k nedostatečnému počtu účastníků nebyla VH usnášeníschopná. Prezidentka České komory fitness proto svolává Valnou hromadu v náhradním termínu, která proběhne ve čtvrtek 27.6.2024 od 9:00 hod on-line přes platformu Teams.
Předpokládaný čas trvání je 30-45 min.

Moc prosíme všechny členy, aby potvrdili svou účast nejpozději do 20.6.2024 na e-mailovou adresu info@ceskakomorafitness.cz

Program jednání X. Valné hromady ČKF
v náhradním termínu

  1. Zahájení jednání a schválení programu 
  2. Schválení sčitatelů 
  3. Schválení Výroční zprávy za rok 2023 předkládané Představenstvem
  4. Schválení rozpočtu pro rok 2024
  5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti Dozorčí rady
  6. Návrh změny stanov (rozšíření členské struktury ČKF o individuální členství)
  7. Odstoupení Františka Berky z Dozorčí rady a kooptace Pavly Maříkové do Dozorčí rady
  8. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2024
  9. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru 
  10. Závěr jednání 

Potvrzení účasti do

Prosíme členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 31.5.2024 vyplněním formuláře níže.

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, je možné udělit plnou moc vašemu zástupci.

Podklady k jednání

Podklady pro jednání Valné hromady budou všem členům odeslány do 31.5.2023 na jejich e-mailové adresy.