Vnitřní sportoviště mohou otevřít v pondělí 17.5.2021!

Vláda na dnešním jednání rozhodla o dalším rozvolnění. Od pondělí 17.5.2021 se otevřou vnitřní sportoviště. Bazény, sauny a wellness zatím zůstávají uzavřené, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Dle nového Mimořádného opatření MZd se od 17.5. omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že:

  • Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 mvnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti.
  • Neumožní více než 2 osoby ve skupině a zároveň více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.
  • Všechny přítomné osoby se budou muset prokázat jakýmkoliv negativním testem na Covid-19 (PCR, antigenní nebo samotestem) ne starším 72 hodin nebo potvrzením o očkování nebo potvrzením, že spadají do ochranné lhůty 90 dnů po prodělání nemoci Covid-19.
  • návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry
  • šatny a sprchy jsou pro veřejnost uzavřené

„Podle nejnovějších informací bohužel od 17.5. nebude možné používání šaten a sprch. Toto pravidlo se samozřejmě také pokusíme co nejdříve upravit,“

komentuje aktuální situaci prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

Výjimku tvoří děti mladší 6 let věku, dále tyto podmínky neplatí pro:

„V následujících dnech se ještě pokusíme požádat o úpravu podmínky maximální kapacity 10 osob na jednom sportovišti, popř. jasně definovat, co je sportoviště. V případě velkých provozů o rozloze několika tisíc m2 by tato podmínka logicky nedávala ani organizační ani ekonomický smysl a pro řadu provozovatelů by to tak stále neznamenalo otevření. Věříme, že Vláda své rozhodnutí ještě zváží tak, že přítomnost veřejnosti v našich prostorech omezí pouze m2,“

pokračuje Jana Havrdová.

Skupinové lekce

„Požádáme též o rozšíření limitu pro skupiny, opět podle kapacity m2 za dodržení minimálních odstupů. U lekcí se stacionárním typem cvičení (joga, pilates) je každý klient na svém místě, nevyměňuje si místa s dalšími klienty, používá vlastní pomůcky…“

Venkovní sportování

Nové mimořádné opatření dále upravuje podmínky pro provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:

  • sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
  • sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

Od 17.5. již nebude amatérský sport (organizovaný sportovními svazy) omezen pouze na děti a mládež do 18ti let, ale sportovat budou moci i dospělí. Venku tedy bude moci sportovat až 30 lidí.

Bazény sauny a wellness

Provoz bazénů a wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní vláda zatím neumožnila.

„Další změnou, o které jednáme a kterou vidíme i z hlediska pandemie jako zcela nerizikovou, je otevření privátních wellness. To jsou prostory definované jako striktně uzavřený a oddělený prostor s procedurou (sauna či koupel) s maximální kapacitou 2-4 lidé z jedné rodiny či jedné sociální bubliny, kdy se klienti po celou dobu čerpání služby včetně převlečení nikdy nepotkají s jinými klienty,“. 

uzavírá Jana Havrdová.

Komentáře