Podmínky pro provoz vnitřních sportovišť bazénů a saun od 3.1.2022

Od 3.ledna musí provozovatelé vnitřních sportovišť, bazénů a saun kontrolovat vstup do provozovny pomocí aplikace čTečka. Podmínky pro testování zaměstnanců od 17.1.2022 naleznete zde.

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť 

Dle nového mimořádného opatření ze dne 3.1.2022 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; (splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních)

Provozovatel musí u osoby při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla: 

  • v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru
  • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Pravidla pro provoz bazénů, saun a wellness

Dle mimořádného opatření platného od 3.1.2022 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15;

(splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory.)

Dále se také nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla: 

  • Ve vnitřním prostoru musí provozovatel zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu.
  • Osoby musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující.

Bod I/15 – podmínky pro vstup do provozovny

Bod 15 stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování z důvodu kontraindikace nebo osoby, které nemají ukončené očkování (jsou tzv. “rozočkovaní”)
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zdroj: Mimořádné opatření – Maloobchod a služby od 3.1.2022

Komentáře