Potvrzeno: 10,000 kroků denně snižuje zdravotní rizika sedavého zaměstnání

Výzkum Univerzity v Sydney jako první objektivně změřil, zda každodenní kroky dokážou kompenzovat zdravotní rizika sedavého zaměstnání. Výsledky, které byly zveřejněny v časopise British Journal of Sports Medicine ukázaly, že 10 000 kroků denně může snížit riziko předčasného úmrtí o 39 % a riziko kardiovaskulárních onemocnění o 21 %, a to i v případě, že zbytek času trávíme v sedě.

Výzkumníci testovali 72 174 osob, které nosili na zápěstí akcelerometrické zařízení (chytré hodinky) po dobu 7 dní. Byl vypočítán denní počet kroků a doba strávená v sedě. Z toho se dále sledoval zdravotní stav účastněných. Nejnižší počet kroků – 2200 kroků denně – byl určen jako srovnávací hodnota, podle které se posuzoval vliv zvýšení denních kroků na úmrtí a kardiovaskulární onemocnění.  Mimo zdravotního stavu testovaných lidí se zohledňoval také věk, pohlaví, vzdělání, etnický původ, kouření, konzumace alkoholu a další. 

Během 7 letého výzkumu došlo k 1 633 úmrtím a 6 190 příhodám kardiovaskulárních onemocnění (KVO)

Po zohlednění dalších možných vlivů autoři vypočítali, že optimální počet kroků denně, který by působil proti vysokému počtu sedavých hodin, je 9 000 až 10 000 kroků denně. Tato aktivita snížila riziko předčasné úmrtnosti o 39 % a riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění o 21 %. Zjistilo se také, že už při 4 000 až 4 500 krocích denně byl potvrzen 50% přínos pro naše zdraví. 

Vedoucí autor studie a výzkumný pracovník Dr. Matthew Ahmadi říká:

„Tato studie v žádném případě neznamená, že 10,000 kroků denně je spásou pro lidi, kteří nadměrně dlouho sedí. Nicméně důležitým poselstvím v oblasti veřejného zdraví je, že – KAŽDÝ POHYB SE POČÍTÁ.“

Vědci tak dospěli k závěru, že jakékoli množství kroků denně nad 2 200 je spojeno s nižší úmrtností a rizikem KVO bez ohledu na dobu strávenou v sedě.

Zdroje : Walking 10,000 steps a day confirmed to reduce the health risks of being sedentary (healthclubmanagement.co.uk)

Komentáře