Jak se bude sportovat v době lockdownu? Přehled opatření od 1.3.

Od 1.března 2021 vláda výrazně omezí pohyb osob pouze na katastr obce, ve které člověk bydlí. Jak se změní podmínky pro sport? Venkovní sportoviště jsou otevřená a při sportování venku není třeba mít roušku.

Venkovní sportoviště (střelnice, minigolf, tenis apod.) mohou být v provozu s výjimkou vnitřních prostor těchto sportovišť. Sejít se zde však mohou maximálně dva lidé, a to pouze obyvatelé obce, ve které se sportoviště nachází. Vycházky a běh přes den budou ale možné jen na území obce, nikoli celého okresu

Pokud tedy pojedete za klientem mimo okres bydliště (tréninky u klienta v domácnosti nejsou zakázány), budete se muset prokázat např. objednávkou od klienta, čestným prohlášením nebo formulářem pro cesty mimo okres.

Příklad: Pro pohyb po Praze takový dokument třeba není, pokud však pražský trenér jede trénovat do okresu Praha Západ/Východ musí takové potvrzení mít.

Sportování venku je možné bez zakrytí dýchacích cest

Dle nového opatření Ministerstva zdravotnictví je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) např. FFP2/KN 95, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Opatření se však nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby:

  • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
  • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, (týká se profi sportovců)
  • ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností. (Pozn. ČKF – tento bod v tuto chvíli považujeme za bezpředmětný, protože stále platí zákaz používání a provozu vnitřních sportovišť, s výjimkou profesionálních sportovců, viz. níže)

Zjednodušeně řečeno, při cvičení venku není ochrana dýchacích cest nutná. Pokud však trénujete s klientem u něj v domácnosti, oba musíte mít respirátor.

Vnitřní sportoviště a bazény zůstávají uzavřené

Nadále je ale zakázán provoz a používání vnitřních sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostorech venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku tvoří:

  • sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují
  • sportovní příprava, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány

Zákaz provozu stále platí také pro umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní. Výjimkou je pouze poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Zdroj: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 217č.216, dále Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníkůMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Komentáře