Profesionální sportovci dostali výjimku! V rámci přípravy na soutěže mohou trénovat na vnitřních a venkovních sportovištích. Mohou tak i do jinak uzavřených fitness center.

Od 4.listopadu mohou nově profesionální sportovci vykonávat svou činnost, v rámci přípravy na soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, neomezeně. Povolena je tedy příprava profesionálních sportovců na jakoukoliv akci, která je plánována v rámci soutěží (organizovaných sportovními svazy) bez ohledu na to, zda se taková akce nakonec uskuteční či nikoli.

Tato výjimka ze zákazu používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb se vztahuje i na posilovny nebo fitness centra, a zároveň nerozlišuje mezi individuálním nebo skupinovým tréninkem.

Kdo je profesionální sportovec?

Statut profesionálního sportovce se vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

Amatérský a rekreační sport stále omezen

Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

Zdroj: Výkladové stanovisko České unie sportuOficiální stanovisko NSA

Komentáře