Jak to bude s kompenzačním bonusem? Dají se různé programy podpory kombinovat? Zpracovali jsme pro vás přehled dostupných kompenzací.

Kompenzační bonus pro OSVČ, ošetřovné, program Antivirus nebo COVID nájemné II.

Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.

Podnikatelé, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými aktuálními opatřeními proti šíření covidu-19, mohou opět žádat o jednorázový příspěvek. Jako na jaře dostanou 500 korun za každý den omezení. Žádosti o kompenzační bonus v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 (pro obor fitness až od 9.10. – dnem kdy byla fitness centra uzavřena) lze podávat zde. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. První období je od 5. října do 4. listopadu (opět, pro obor fitness od 9.10. tedy dnem, kdy byla fitness centra uzavřena) druhé od 5. listopadu do 21. listopadu. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období, tedy až do druhé půlky ledna příštího roku. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Finanční správa však zatím začala žádosti pouze přijímat, vyplácet je ale bude až po dokončení legislativního procesu (Senát zákon o kompenzačním bonusu vrátil do Sněmovny ve prospěch podnikatelů, aby umožnil souběh s dalšími programy podpory). Proto upozorňujeme, že zákon dosud nenabyl účinnosti a nejsou tak známy konkrétní podmínky přiznání bonusu, včetně možné (ne)slučitelnosti s jinými podporami. Ačkoliv finanční správa slibuje vyplacení prostředků v řádu dní po podání bezchybné žádosti, z opatrnosti doporučujeme počkat s vyplněním formuláře do doby, než bude zákon publikován ve Sbírce listin. To platí zejména pro podnikatele, kteří již podporu z některých programů čerpali, nebo zamýšlí čerpat.

Souběh kompenzačního bonusu a dalších programů podpory

Výplata rodičovského příspěvku nebo pobírání starobního důchodu není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Souběh kompenzačního bonusu a Covid Nájemného je nyní možný, protože rozhodným obdobím u Covid Nájemné je červenec až září, zatímco kompenzační bonus pro obor fitness začíná rozhodným obdobím 9. října, kdy byly zavřeny provozovny. Dle vyjádření Ministerstva financí ČR je potvrzeno, že se rozhodné období toho současného programu liší od období, za které je možné vyplácet daňový bonus, tj. kompatibilita obou těchto podpor by tam měla být možná. Samozřejmě, pokud by se období prodlužovalo, pak by některé dny mohly být vyloučeny.

Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou však jsou malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu je společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na zaměstnance je přitom právnická osoba (s.r.o.) Kompenzační bonus také nelze kombinovat s ošetřovným.

Často kladené otázky ke kompenzačnímu bonusu ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ II 

Ošetřovné pro OSVČ bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Při splnění stanovených podmínek mohou lidé žádat o pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO.

Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Aktuálně není možné žádat, začátkem listopadu bude zveřejněna výzva, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací o ošetřovném ZDE.

Antivirus A a B

V úterý 14. 10. 2020 Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.

Manuál pro zaměstnavatele

Krizové ošetřovné pro zaměstnance

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (vč. DPP/DPČ, pokud bylo z dohody v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění) který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

  • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné. Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

  • 26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
  • 29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
  • 31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend
Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Covid nájemné II 

Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020. Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.

Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.

Další podmínky programu naleznete ZDE

Záruční program COVID III

Záruční program Covid III bude prodloužen minimálně do poloviny příštího roku. Česká republika chce přitom vyjednat s Evropskou komisí jeho prodloužení až do konce příštího roku. Prostředky z něj bude možné kromě provozních nákladů využít nově i na investice. Návrh novely zákona, který v pátek přijal kabinet, bude muset schválit ještě parlament.

Podmínky pro poskytnutí úvěrů se státní zárukou zůstanou podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) stejné. Program Covid III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem mohli získat až 500 miliard korun.

Odklad úhrad DPH, daně z příjmu a silniční daně

Podnikatelům, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru, ministerstvo financí automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Ministr Havlíček po středečním mimořádném jednání oznámil, že odkad daně mohou využít i obory dotčené novými omezeními, původně se týkal oborů omezených od 14. října. MF již dříve upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem.

Odklad EET

EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Ministerstvo financí navrhlo další odklad na základě aktuální situace kolem šíření koronaviru, výhledu ekonomiky a páteční konzultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.

Odklad elektronické evidence tržeb zřejmě bude prodloužen o dva roky, tedy do konce roku 2022. O odkladu bude rozhodovat ještě Senát. Sejít se k tomu má příští čtvrtek, tedy 29. října.

Komentáře