Pravidla pro sportování od 12.4.2021

Vláda na dnešním jednání upravila pravidla pro venkovní sportování. Nově může být na jednom sportovišti až 6 dvoučlenných skupin, musí ale dodržet odstup od ostatních dvojic nejméně 10 metrů. Nebude potřeba ochrana dýchacích cest ani antigenní test, uvedl ministr zdravotnictví. Vnitřní sportoviště se veřejnosti zatím neotevřou.

Vláda na základě Mimořádného opatření, vydaného 10.4. omezila provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:

  • sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
  • sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány. (profesionální sportovci)

Neotevřou se ani bazény a sauny, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb. 

Vláda dále zakazuje i spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Stejná pravidla tak budou platit i pro spolky.

Mimořádné opatření MZd platné od 12.4.2021

Komentáře