Národní asociace fitness UK Active vydala zprávu o chování spotřebitelů ve fitness. Inspirujeme se i u nás?

Zlepšení fyzické síly kondice, duševního zdraví a sebevědomí jsou hlavními důvody proč lidé začínají cvičit, zatímco náklady, čas a motivace jsou hlavními překážkami. UK Active ve spolupráci se společností Savanta, která se specializuje na průzkumy, vydali zprávu o angažovanosti spotřebitelů ve fitness. Zpráva je založena na 16 měsících sběru dat a pěti vlnách průzkumů. Hlavním cílem této zprávy je podpořit sektor fitness při dosažení 5 milionů nových členů do roku 2030 v rámci strategie UK Active Vision 2030.

Hlavní důvody pro členství ve fitness

  • 82 % lidí uvádí, že chodí do fitness centra za účelem zlepšení nebo udržení fyzické síly a kondice
  • 79 % uvádí zlepšení duševního zdraví a pohody, včetně řízení úzkosti nebo deprese
  • 75 % členů koupí členství kvůli zvýšení celkového sebevědomí a zlepšení fyzického vzhledu
  • 67 % lidí uvádí jako důvod zlepšení spánku

Jako další důvody pro zakoupení členství ve fitness centru uvádí 46 % navázání nových přátelství a 43 % se připravuje na nějakou důležitou událost, jako je svatba nebo třeba dovolená.

Hlavní faktory při výběru konkrétního fitness centra

Nejdůležitějšími faktory jsou lokalita, cena, kvalita zařízení a přístup k bazénu. Menší význam mají faktory jako personál, doporučení od někoho jiného, dodatečná zařízení (např. dětský koutek, kavárna) a přístup k online obsahu.

Překážky k zakoupení členství

  • 69 % vnímá členství jako příliš drahé
  • 47 % lidí nevidí potřebu mít členství ve fitness centru
  • 43 % nemá dostatek sebevědomí k tomu, aby chodili do fitness centra nebo jiného sportoviště
    Další důvody zahrnují nepohodlí při pomyšlení, že by měli jít do fitness centra nebo nezájem o aktivní životní styl

Důvody pro ukončení členství

Hlavními důvody jsou cena (náklady), nedostatek využití, ztráta motivace a nedostatek času. Lidé nejvíce ztrácejí motivaci v červenci, pravděpodobně kvůli touze být venku, odpovědnostem za péči o děti a letním dovoleným.

Možná řešení a výzvy

UK Active na základě tohoto průzkumu navrhuje provozovatelům umožnit svým klientům zakoupit flexibilní cenové plány a poskytovat věrnostní body a programy pro pravidelnou účast. Virtuální prohlídky by zase mohly pomoci překonat strach z posilovny / fitness centra obecně. Dále by měl sektor fitness udržovat současné členy „na palubě“ například neustálou nabídkou nových produktů nebo služeb.

A proč jsou tyto průzkumy důležité?

UK Active plánuje využít data ke svému lobby a využití tlaku na vládu, aby zvýšila povědomí o zdravotních programech dostupných ve fitness centrech a dalších rekreačních centrech. Huw Edwards, CEO UK Active, zdůrazňuje potřebu spolupráce s vládou na podpoře duševního zdraví, umožnění sektoru dosáhnout více lidí a zvýšení povědomí o zdravotních programech. Zpráva také poskytuje detailní vhled do motivací a bariér spojených s členstvím ve fitness centrech a nabízí návrhy na zlepšení těchto aspektů, aby bylo dosaženo co největší oslovení fyzicky neaktivních lidí.

Zdroj: https://www.healthclubmanagement.co.uk/health-club-management-news/UK-Actives-first-Consumer-Engagement-report-deep-dives-into-motivations-for-joining-and-leaving-gyms/353222

Komentáře