Valná hromada 2019

31. října 2019

Hotel NH Collection Olomouc Congress

Česká komora fitness svolává Valnou hromadu

Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 31.října 2019 od 10:00 do 13:00 v rámci úvodního dne konference Tělovýchovné lékařství 2019.

Prezence členů bude zahájena v 9:45 hod v místě konání Valné hromady.

Program jednání řádné Valné hromady

1. Zahájení jednání a schválení programu

2. Schválení Volební komise

3. Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem

4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady

5. Schválení rozpočtu pro rok 2020

6. Volba prezidenta, členů představenstva a členů dozorčí rady

7. Diskuse nad změnou struktury členské základny komory a související změnou stanov

8. Diskuse nad aktuálními tématy fitness sektoru

9. Závěr jednání

Potvrzení účasti do 30.září 2019

Prezidentka ČKF žádá členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 30.9.2019 na e-mailovou adresu info@ceskakomorafitness.cz

Návrhy na kandidáty na prezidenta ČKF

Návrhy na kandidáty na prezidenta ČKF a na členy kolektivních orgánů volených valnou hromadou je třeba doručit představenstvu na adresu info@ceskakomorafitness.cz nejpozději 10.10.2019.

Návrh musí obsahovat určení pozice, na kterou je kandidát navržen, profesní životopis a motivační dopis v maximálním rozsahu 1x normostrany A4.

Řádně registrovaným členům budou nejpozději do 17.10. 2019 odeslány na jejich e-mailové adresy evidované v seznamu členů ČKF podklady k jednání Valné hromady.

 

 

NH Collection Olomouc Congress

Legionářská 1311/21, Olomouc

 

 

Hrdí partneři České komory fitness