19. listopadu 2019

Valná hromada 2019 - 2020

Ohradské náměstí 1628/7A, Praha 5

Dne 5.12.2019 proběhla v náhradním termínu Valná hromada ČKF, na které byly projednány body dle předem oznámeného programu.

Zápisy z řádného termínu i náhradního termínu jsou zde

Česká komora fitness svolává Valnou hromadu

V úterý 19.11.2019 proběhla řádná Valná hromady České komory fitness, které se zúčastnilo 18 členů. Valná hromada tak nebyla usnášení schopná, proto tímto prezidentka Mgr. Jana Havrdová svolává náhradní termín jednání, a to na čtvrtek 5. prosince 2019 od 9 do 10 hodin v sídle ČKF.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do pátku 29.11.2019 na adresu info@ceskakomorafitness.cz

Program jednání řádné Valné hromady

1. Zahájení jednání a schválení programu

2. Schválení Volební komise

3. Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem

4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady

5. Schválení rozpočtu pro rok 2020

6. Volba prezidenta, členů představenstva a členů dozorčí rady

7. Diskuse nad změnou struktury členské základny komory a související změnou stanov

8. Diskuse nad aktuálními tématy fitness sektoru

9. Závěr jednání

Potvrzení účasti do 12.listopadu 2019

Prezidentka ČKF žádá členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 12.11.2019 na e-mailovou adresu info@ceskakomorafitness.cz

Návrhy na kandidáty na prezidenta ČKF

Návrhy na kandidáty na prezidenta ČKF a na členy kolektivních orgánů volených valnou hromadou je třeba doručit představenstvu na adresu info@ceskakomorafitness.cz nejpozději 10.10.2019.

Návrh musí obsahovat určení pozice, na kterou je kandidát navržen, profesní životopis a motivační dopis v maximálním rozsahu 1x normostrany A4.

Řádně registrovaným členům budou nejpozději do 17.10. 2019 odeslány na jejich e-mailové adresy evidované v seznamu členů ČKF podklady k jednání Valné hromady.

"ČKF se v listopadu 2019 dožívá svých 8. narozenin. Každý jeden fitness profesionál, každé jedno fitness nebo školicí centrum a jeho víra v to, co děláme, nám dává mandát pokračovat v projektech České komory fitness. A já osobně pevně věřím, že se všichni dočkáme situace, kdy se aktuálně negativní křivky množství pohybové aktivity v každodenním životě obyvatel České republiky začnou obracet směrem vzhůru a my si budeme moci říct ANO, JE TO I NAŠE ZÁSLUHA."

Jana Havrdová, Prezidentka ČKF

Kandidáti na prezidenta a na členy kolektivních orgánů České komory fitness na další období

Níže představujeme kandidáty, kteří v řádném termínu potvrdili svou kandidaturu. 

Prezident České komory fitness

Jana Havrdová

Prezidentka České komory fitness

Představenstvo České komory fitness

Klára Benešová

Projektová manažerka České komory fitness

František Berka

Konzultant v oblasti tělovýchovy a sportu

Jan Caha

Majitel a garant Fitness Institut

Miroslav Jirčík

Jednatel společnosti 3D Fitness

Radana Šimáková

Jednatelka společnosti Wellspace

Dozorčí rada České komory fitness

Hana Bartošová

Ředitelka taneční školy hbDance Praha

Jitka Literová

Hlavní manažerka FISAF.cz

Pavel Suchý

Jednatel společnosti Nové Fitness

Partneři České komory fitness