Máme pro vás výsledky průzkumu trhu fitness za 1. pololetí 2020!

Česká komora fitness během letních měsíců již tradičně sbírala cenná data, a to nejen o velikosti českého fitness sektoru, ale i o jeho obratu, struktuře nabídky služeb, způsobu zaměstnávání nebo o tom, jak ovlivnila fitness sektor pandemie Covid-19.

V našem průzkumu jsme opět vycházeli z tradičních otázek, které pokládají velké mezinárodní organizace svým členům. Kromě informací zajímavých pro užití v České republice, tak můžeme srovnat data i se zahraničím. Do průzkumu se zapojilo celkem 68 provozovatelů, nejvíce se jich zapojilo z Prahy (30,9 %), Moravskoslezského (14,7 %), Jihomoravského (také 14,7 %) a Středočeského kraje (11,8 %).

Charakteristika fitness center v ČR

Na rozdíl od zahraničních trendů, 86,8 % klubů v České republice není součástí sítě klubů a pouze 6 % klubů je součástí franšízy. 91,2 % fitness center je výhradně v privátním vlastnictví, tedy tvořené pro zisk a necelých 9 % provozovatelů poskytuje své služby neziskově.

Nejžádanější poskytované služby ve fitness centrech

  1. Skupinové lekce (85,3 %)
  2. Lekce jógy (75 %)
  3. Služby osobního trenéra (73,5 %)

Stejně jako v loňském roce, nejvíce fitness center poskytuje skupinové lekce (85,3 %), ve srovnání s rokem 2019 významný nárůst zaznamenaly cardio zóny, které má ve svém fitness centru více než 66 % provozovatelů. Dle průzkumu stoupá také zájem o služby wellness, klienti také více využívají bazény (10,3 %), sauny (26,5 %), wellnes a SPA (19,1 %)

Mezi další populární poskytované služby patří:

  • Posilovací stroje (60,7 %)
  • Pilates (50 %)
  • Funkční zóna (47,1 %)
  • Služby výživového poradce (42,6 %)
  • Lekce pro děti (41,2 %)  
  • Lekce pro seniory (25 %)

Velký potenciál mají však lekce pro seniory, které poskytuje zatím jen 25 % provozovatelů.

Zaměstnanci

Ve fitness sektoru pracují lidé nejvíce na dohodu o provedení práce / činnosti. Pokud se jedná o management a recepční, tito pracovníci se většinou stávají trvalou součástí fitness centra a pracují na hlavní pracovní poměr, osobní trenéři na druhou stranu preferují formu OSVČ. Zajímavé je pozorovat, že instruktoři skupinových lekcí pracují spíše na dohodu o provedení práce, než jako OSVČ. 

Příjmy

V porovnání s rokem 2019 zaznamenalo snížení příjmů o více jak 7,5 % až 73 % provozovatelů. Snížení příjmů mezi 2,5 až 7,5 % uvedlo 15,9 % provozovatelů, žádné větší změny nezaznamenalo 11 % dotazovaných a nikdo z provozovatelů fitness center neuvedl zvýšení svých příjmů.

Náklady

Většina provozovatelů (56,9 %) uvádí, že v porovnání s prvním pololetím roku 2019 nenastaly žádné větší změny (rozdíl menší než 2,5 %). Náklady o více jak 7,5 % snížilo 11, 5 % provozovatelů, naopak zvýšení nákladů zaznamenalo 19, 7 % provozovatelů.

Potenciál rozvoje fitness průmyslu v České republice

Až 83,3 % provozovatelů vidí potenciál rozvoj fitness průmyslu ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. 62 % poskytovatelů by uvítalo dotační programy na podporu pravidelné fyzické aktivity a téměř 60 % vidí potenciál ve spolupráci s lékařským sektorem.

Doplňující:

Cenové rozpětí za jednotlivý vstup je velmi rozmanité, dá se předpokládat, že ceny se odvíjejí od místa poskytovaných služeb. 17 % provozovatelů požaduje za jeden vstup mezi 150 až 200 Kč. 40 % provozovatelů se pohybuje v cenové relaci od 100 do 150 Kč za vstup a 30 % provozovatelů je pod hranicí 100 Kč za jednotlivý vstup.

Pokud je fitness centrum provozováno na bázi klubového členství, průměrná cena u většiny poskytovatelů se pohybuje mezi 750 až 1000 Kč za měsíc, necelých 20 % provozovatelů poskytuje klubové členství za více než 1000 Kč měsíčně.

V případě, že fitness centrum umožňuje vstup formou benefitních programů, u 40 % provozovatelů této služby využívá méně než 15 % klientů, dalších 23 % provozovatelů uvádí, že služby využívá až 30 % jejich klientů. 20 % provozovatelů služeb benefitních společností typu Sodexo, MultiSport aj. nevyužívá.

Komentáře