Výsledky průzkumu fitness trhu za rok 2023

Společnost EuropeActive ve spolupráci s Deloitte pravidelně publikuje Fitness Market Report, která analyzuje a hodnotí situaci v evropském fitness odvětví. V rámci tohoto kontextu Česká komora fitness v únoru realizovala Průzkum fitness trhu pro rok 2023, zaměřený výhradně na provozovatele fitness center.

Provozovatelé byli dotázáni, na jakém obchodním modelu je založeno jejich podnikání. Není žádnou novinkou, že fitness centra v České republice fungují spíše na bázi individuálních vstupů (tedy „pay as you go“) a předplacených permanentek (41,2 %) což je odlišné od trendů v zahraničí, kde se častěji setkáváme s s obchodním modelem na bázi čistého členství. Možnost čistého členství u nás využívá 23,5 % provozovatelů, což je o 10 % více než v předešlých letech. Kombinovaný model členství a jednorázových vstupů/předplacených permanentek nabízí 35 % provozovatelů.

Výnosy a náklady

Průměrná cena za měsíční členství u fitness center, které provozují služby výlučně na bázi členství byla 2600 Kč. U fitness center, která jsou založená na obchodním modelu individuálních vstupů se cena pohybovala 223 Kč za 1 vstup. V porovnání s rokem 2022 došlo ke zdražení individuálních vstupů o cca 30 %. Zároveň je nutné zmínit, že fitness centra často stanovují vysoké ceny za jednorázový vstup, aby motivovala klienty k nákupu permanentky.

Celkové výnosy fitness center za rok 2023 byly 11,3 miliardy korun

To je v porovnání s rokem 2022 (5,7 miliardy) dvojnásobek. Z hlediska nákladů, dotazovaní provozovatelé jednohlasně uvádějí jejich zvýšení v roce 2023, přičemž většina (50 %) zaznamenala nárůst v rozmezí 10 až 19 % a dalších 25 % provozovatelů uvádí zvýšení mezi 20 až 29 %.

Skupinovky, cardio a jóga jsou u nás jedničkou

Nejpopulárnějšími službami ve fitness centrech jsou skupinové lekce, cvičení na cardio strojích a jóga (vše 82,4 %), následované posilovacími stroji (76,5 %) a pilates (70,6 %). Pilates se nově umístilo mezi nejvyhledávanějšími službami, čímž sesadilo osobní tréninky na nižší příčku. Další časté služby zahrnují služby osobního trenéra (64,7 %), funkční zóny (64,7 %) a lekce pro děti (58,8 %).

Respondenti také měli v našem průzkumu uvést, jaké trendy a technologie mají podle nich vliv na formování fitness sektoru v České republice. Jednoznačně velmi vysoký vliv mají dle provozovatelů chytré technologie, takzvané „wearables“. Tento pojem zahrnuje veškerá zařízení, která se dají nosit na těle a umožňují nejrůznější měření při pohybových aktivitách. Patří sem chytré hodinky, monitory srdeční tepové frekvence, GPS zařízení apod. Následují prémiové kluby se členstvím, osobní trénink, skupinové lekce a fitness aplikace.

Zaměstnanci

V oblasti zaměstnanců stále dominuje práce na dohodu o provedení práce nebo činnosti, zatímco management a recepční často zastávají stabilní pracovní poměr a osobní trenéři preferují samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ).

Role zprostředkovatelů na českém fitness trhu 

Ohledně role zprostředkovatelů benefitních programů, téměř polovina provozovatelů (41,2 %) uznává jejich vysoký vliv na podnikání v fitness sektoru, přičemž skoro polovina (47 %) vnímá jejich roli kladně. Pokud jde o příjmy z benefitních programů, 43 % respondentů uvádí, že tyto příjmy představují méně než 15 % jejich celkových příjmů, což naznačuje lepší kontrolu nad využíváním těchto programů v porovnání s minulým rokem. 12,5 % respondentů benefitní programy nevyužívá.

Komentáře