Nová příručka WHO pro malé a střední podniky pomůže motivovat zaměstnance k pohybu!

Nedostatečná fyzická aktivita má každoročně za následek více než 100 000 úmrtí, kterým by se dalo předcházet. Velkou součástí tohoto problému je i sedavé zaměstnání. Nová příručka WHO/Europe má proto za cíl inspirovat ke zvýšení fyzické aktivity v malých a středních podnicích po celé Evropě.

Několik dat z Eurobarometru: 

Z nejnovějších dat Eurobarometru EU o sportu a pohybové aktivitě z roku 2022 víme, že 45 % obyvatel EU se vůbec nehýbe. To přispívá k prudkému nárůstu problémů souvisejících se zdravím, což zatěžuje rozpočty veřejného zdraví. WHO doporučuje alespoň 150 minut středně intenzivní fyzické aktivity týdně, ale najít rovnováhu mezi tímto doporučením a sedavým pracovním prostředím může být problém

  • 44% Evropanů stráví v běžný den sezením mezi 2,5 hod až 5,5 hod, téměř 4 z 10 respondentů sedí déle
  • přes 11% lidí uvedlo, že sedí více než 8h 30min
  • 28% lidí řeklo, že sedí mezi 5,5 hod a 8,5 hod
  • více než 1 z 10 respondentů mezi kancelářskými pracovníky (17 %), manažery (16 %), studenty (14 %) a nezaměstnanými (13 %) stráví v běžný den sezením více než 8 hodin a 30 minut – což je mnohem vyšší podíl než u manuálně pracujících lidí (5 %)

Nová příručka WHO pro Evropu, která se zabývá tímto problémem, obsahuje praktické a kreativní strategie, které mohou malé a střední podniky a vedoucí pracovníky bez problémů začlenit do svého každodenního provozu a kultivovat tak pracovní prostředí, které by bylo více zaměřené na zdraví zaměstnanců.

Tyto strategie zahrnují přeměnu všedních úkolů na příležitosti pro zdraví. Například organizování pěších setkání, podpora přátelské kultury „chození po schodech“ nebo propagace programů dojíždění do práce na kole. Od zahájení týmových fitness výzev až po nabídku členství v posilovně a dalších wellness nabídek, průvodce poskytuje strukturovaný přístup pro podniky, jak bojovat za zdraví svých zaměstnanců.

Pro usnadnění obsahuje příručka seznam 10 nejlepších tipů, které jsou podle důkazů praktické a hlavně snadno aplikovatelné, aniž by to narušilo provoz podniku. Tady jsou některé z nich:

  • realizace kampaně „do práce na kole“ – výzva mezi spolupracovníky
  • podpora aktivních schůzek pomocí formátů strečinku a procházky s povídáním
  • distribuce informačních balíčků o pěších trasách
  • zavedení fyzioterapeutických služeb na pracovišti
  • zařazení krátkých zahřívacích tréninků do denního programu
  • podpora používání schodů na pracovišti

Příručka je ke stažení ZDE

Proč je dobré podporovat pohybové aktivity na pracovišti?

Zdraví a spokojení zaměstnanci jsou šťastnější a odolnější, odvádějí kvalitnější pracovní výkony, zlepšují se vztahy s externími klienty či dodavateli. Na pracovišti také přirozeně dochází ke snižování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, snižování pracovní úrazovosti, poklesu fluktuace, zvýšení loajality vůči zaměstnavateli a zlepšení image firmy na trhu práce.

Zapojte se do soutěže: Podnik podporující zdraví!

V České republice je již od roku 2005 každoročně vyhlašována hlavním hygienikem soutěž Podnik podporující zdraví. Cílem této soutěže (certifikačního systému) je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Zajímá vás to? Řekněte o soutěži vašemu zaměstnavateli nebo mu rovnou představte pár tipů, jak zapojit pohybovou aktivitu do vašeho pracovního režimu.

A pokud nevíte jak začít, v rámci kampaně Aktivní září Nadačního fondu Aktivní ČESKO vznikla výzva s Andreou Sestini Hlaváčkovou, kterou zvládne úplně každý. Takže během příští pracovní porady to můžete vyzkoušet! Nezabere Vám to více než 1,5 minuty času a ještě se dobře pobavíte!

Komentáře