Světová fitness federace World Active se stává realitou a ČKF je jedním ze zakladatelů!

Jednotný hlas, jednotná reprezentace, mezinárodní spolupráce a zejména zodpovědný přístup sektoru fitness k obsahu a kvalitě služeb jako řešení veřejného zdraví! To jsou hlavní hodnoty, na kterých je postavena zcela výjimečná nová platforma, jejíž zakladatelé z 5 kontinentů se společně sejdou při příležitosti veletrhu FIBO v Kolíně nad Rýnem a oficiálně představí historicky první globální fitness federaci – World Active!

Po téměř roce přípravných prací dosáhne společné úsilí řady pracovních skupin významného momentu. Na valné hromadě World Active ve čtvrtek 13.4.2023 přijmou zástupci více než 40 národních federací z 5 kontinentů ustavující dokument World Active Charter, který nastavuje základní principy fungování této nové mezinárodní organizace včetně pravidel členství, struktury a pravomocí jejích výkonných orgánů a způsobů volby jejich členů. Základní hodnoty, cíle i pilíře aktivit, na kterých bude činnost World Active budována s horizontem roku 2030, jsou definovány v dalším přijatém strategickém dokumentu s názvem World Active Manifesto 2030. Proběhnou volby do orgánů World Active a bude představeno logo asociace.

V pátek 14.4.2023 proběhne za přítomnosti zástupců Světové zdravotnické organizace a Spojených národů World Active Summit. Mezi řečníky budou např. Nerio Alessandri, Steve Ward, Phillip Mills, Emma Barry, Grace McNamara a Professor Paolo Caserotti. Svoji dosavadní činnost a krátkodobé i dlouhodobé plány aktivit také představí předsedové odborných pracovních skupin World Active.

Jedním ze zakladatelů světové fitness organizace World Active je i Česká komora fitness, jejíž prezidentka Jana Havrdová je v čele pracovní skupiny pro Public Affairs.

„Je pro nás velkou ctí být součástí tak výjimečného momentu pro celý světový fitness sektor! Provozovatelům fitness center, vzdělávacím organizacím i dalším významným partnerům z oblasti státní správy a komerčního i neziskového sektoru aktivního životního stylu tak budeme přinášet ty nejlepší zkušenosti z oblasti strategie i realizace podpory pravidelného pohybu jako jedné z hlavních politických, společenských i vzdělávacích politik společnosti.“

Sektor fitness má obrovský potenciál pro zdraví světové populace založený na propagaci i realizaci pohybových programů a dalších služeb vedoucích k aktivnímu životnímu stylu, a to včetně výzev pro další rozvoj fitness sektoru akcelerovaných zejména pandemií SARS-COV-19. Pro celou řadu důležitých subjektů národních i mezinárodních politik v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání i průmyslu tak představuje unikátního partnera, který může nejen přispět ke zlepšení fyzického i psychického zdraví populace, ale také zásadně pomoci k optimalizaci nákladů na zdravotní péči a sociální systém.

Více informací najdete také na Third Public Statement by World Active (world-active.com)

Komentáře