Zpřísněná epidemiologická opatření se dotknou i fitness sektoru. Jaké změny pro nás platí od 5.10.?

Plánované omezení volnočasových aktivit se dotkne fitness center v oblasti skupinových lekcí. Po dobu 14ti dnů tak budou omezeny na 10 osob, budou se také muset dodržovat 2 m odstupy.

V Česku začne v pondělí 5. října opět platit nouzový stav. Vláda rovněž s účinností od 5. října do 18. října zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech, a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, vždy s výjimkou členů domácnosti. Pro provoz fitness center to znamená omezení skupinových lekcí v počtu 10 osob (9 klientů + 1 trenér) a dodržování 2 m rozestupů ve všech prostorech. Domníváme se, že stejná pravidla budou platit i pro vzdělávací kurzy.

Jak budou probíhat sportovní akce?

Sportovní akce, v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se můžou konat za podmínky, že se jich účastní pouze sportovci a organizační tým, tedy bez diváků, vždy však v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního a vnější sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Hygienická opatření zůstávají

I nadále je třeba dodržovat všechna hygienická opatření. Doporučujeme také zvážit případnou úpravu opatření nad rámec povinných nařízení k přizpůsobení vašeho provozu, které jste schopni za běžného provozu aplikovat. (např. regulovat kumulaci osob v chodbě při čekání na skupinovou lekci apod.)

Oficiální dokument Vlády ČR ZDE

Komentáře