Aktivní září ve Sněmovně!

K národní kampani AKTIVNÍ ZÁŘÍ, jejímž cílem je propagace pravidelných pohybových aktivit jako nedílné součásti péče o fyzické a psychické zdraví, se aktivně připojila i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Akci přímo na půdě nejvyššího zákonodárného orgánu zorganizoval dne 6.9.2023 Nadační fond Aktivní ČESKO za odborné podpory Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Česká komora fitness, jako jeden ze zakladatelů Nadačního fondu byla samozřejmě při tom!

Akci zahájila tisková konference předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové za účasti zvláštní představitelky WHO v ČR Zsofie Pusztai, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, předsedkyně výboru pro zdravotnictví Zdenky Němečkové Crkvenjaš, členky výboru pro zdravotnictví Michaely Šebelové, předsedy podvýboru pro sport Jakuba Jandy a předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka.

Poslankyně Michaela Šebelová k tomu řekla:

„Jako fyzioterapeutka velice dobře vím, jak je pohyb a sport prospěšný lidskému zdraví. Přála bych si, aby pravidelná pohybová aktivita byla vnímána jako jedna z hlavních politických, společenských a vzdělávacích priorit. Téma se propisuje do téměř všech oblastí politiky, jako je školství, zdravotnictví, doprava, veřejná správa, ale i obrana a bezpečnost. Proto jsme připravili pohybovou výzvu pro poslance ne podle politických stran, ale podle jednotlivých výborů. Každý se musíme starat o své zdraví. I politici. V nadsázce říkám, že jen zdravý politik může udělat zdravá rozhodnutí.“

Výzva o nejaktivnější výbor

Součástí akce je také několikadenní výzva o nejaktivnější výbor Poslanecké sněmovny s názvem „Výbory v akci aneb každý pohyb se počítá“, která probíhá ve Státních aktech, kde je k dispozici několik fitness strojů. Členové jednotlivých výborů budou moci pro svůj tým načítat čas strávený na kardio strojích i kila zvednuté váhy. To vše při každém sněmovním dnu od 6. do 15. září. 

„Sport a pohyb obecně jsou pro naše fyzické zdraví i psychickou pohodu naprosto stěžejní. Sport nás učí mnoho lekcí, které jsou platné nejen na hřišti či v tělocvičně, ale v celém životě. Učí nás hrát férově, vítězit čestně či prohrávat s grácií. Učí nás také respektovat autority a pravidla, spolupracovat v rámci širších týmů, efektivně nakládat s časem a v neposlední řadě pečovat o sebe. Poslanecká sněmovna se zapojením do projektu Aktivní ČESKO snaží jít příkladem a pomoci celkovou situaci postupně zlepšovat,“

uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš dodala:

„Sportem ke zdraví je staré okřídlené přísloví. Každý pohyb skutečně pomáhá našemu tělu. To mohu potvrdit i ze svého soukromého života, nejen ze své lékařské praxe. Nedostatek pohybu vede k nadváze, zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky i nádorových onemocnění. Dopad do rozpočtu je 2,5 % HDP! Proto je každá podobná iniciativa záslužná a vždy ji budu ze své pozice podporovat“.

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCw27WS6LlAl%2F&access_token=EAAG5hzKyxakBAK3sWq8WAmPpCaClj3JKfTdt5RHZCBJ3lrlWhs5QvktnHz7ZBrtzEhTB4ljZAoTzL7xE650pchjM2wbvDjMmBKoVSJwIPaTI1RZBlxilFZCl2E8FUESCgZAzuLZCXMJ1bLeelrmKGIjl8NvZCyhnLZByZAXH8wd9onJiN0Pv4Cc33yZBgvN22c3ZA1cZD` resulted in a `400 Bad Request` response: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their pass (truncated…)

A proč?

Účast a aktivní zapojení se poslanců a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny do programu akce i do připravené výzvy je výjimečnou inspirací nejen pro všechny příznivce aktivního životního stylu v České republice. Na akci bylo možné seznámit se s aktivitami řady organizací, které spojily své síly na podporu pohybových aktivit v Nadačním fondu Aktivní ČESKO. Poslanci také dostali cvičební pomůcky, které se dají využít i při dlouhých sezeních.

Akce „Aktivní září ve Sněmovně“ přináší veřejnosti přínosy v podobě podpory zdravého životního stylu, inspirace k pravidelné fyzické aktivitě, podpory spolupráce mezi organizacemi, vzdělávání o důležitosti pohybové aktivity a důrazu na prevenci zdravotních problémů spojených s nedostatečnou fyzickou aktivitou. Tímto způsobem přispívá ke zlepšení zdraví a kvality života občanů. 

Dnešní dopoledne v Poslanecké sněmovně je prvním velkou akcí Nadačního fondu Aktivní ČESKO, jehož jedním ze zakladatelů je Česká komora fitness. Téměř 20 našich partnerů, mezi nimiž nechybí Světová zdravotnická organizace, Státní zdravotní ústav nebo Český olympijský výbor dnes představilo nejrůznější typy pohybových aktivit a to i aktivně. Na celých 10 dnů zapůjčilo fitness centrum Clever Fit do sněmovny 5 strojů Technogym a společně jsme vyhlásili výzvu o nejaktivnější výbor. Účastníci od nás také dostali dárkové tašky se cvičebními pomůckami i doporučeními, jak cvičit přímo při dlouhých jednáních, jakým je např. aktuálně probíhající diskuze ke konsolidačnímu balíčku. Okamžitý benefit pohybu si tak mohou všichni vyzkoušet na vlastní kůži,“

komentuje akci v Poslanecké sněmovně Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní ČESKO.

Akce se zúčastnili:

 • Nadační fond Aktivní ČESKO
 • Světová zdravotnická organizace
 • Český olympijský výbor
 • Klub Českých Turistů
 • Státní zdravotní ústav
 • Česká unie sportu
 • Česká komora fitness
 • Rada seniorů ČR
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Dropptennis
 • ČOPN
 • Národní sportovní agentura
 • Česká basketbalová federace
 • Česká obec sokolská
 • Fisaf.cz
 • Frisbee
 • Lokomoce
 • Clever FIt
 • RUNCZECH
Komentáře