Aktualizace úlev pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí

Od 7. května 2020 již mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o další vlnu podpory v podobě kompenzačního bonusu za květen a část června, odkládá se také EET a to do konce roku. A do parlamentu míří návrh na 50% příspěvek na nájemné.

Výše kompenzačního bonusu pro OSVČ a bonusové období

O tom, kdo má na kompenzační bonus nárok a jak si o něj zažádat, jsme vás informovali v našem článku zde.

  • Prvním bonusovým obdobím je období od 12.3. do 30.4. 2020.
  • Druhým bonusovým obdobím je období od 1.5. do 8.6. 2020.
  • Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Maximální částka, o kterou lze v rámci žádosti o kompenzační bonus požádat, činí 25 000 Kč za první bonusové období a 19 500 Kč za druhé bonusové období. Výsledná částka se bude odvíjet od počtu dní, ve kterých byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, resp. splněny další zákonné podmínky.

Žádost o kompenzační bonus musíte podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, což je do 29. června 2020 včetně. Pokud to nestihnete, nárok na bonus vám zanikne!

Vyšší ošetřovné pro OSVČ

Vláda rovněž posvětila Ministerstvu průmyslu a obchodu zvýšení dotace v programu Ošetřovné pro OSVČ na 500 Kč za jeden den podpory. Způsob podání žádosti a další informace naleznete zde.

  • Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59

EET až od 1.1.2021

Vláda také schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. A to pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května.

Elektronická evidence tržeb byla původně pozastavena zvláštním zákonem Ministerstva financí přijatým Poslaneckou Sněmovnou 24. března, a to na období 3 měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současnosti znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela tohoto zákona, která odklad prodlužuje do 1. ledna 2021, nyní míří do Poslanecké sněmovny.

Stát plánuje podnikatelům uhradit polovinu nájmů prostřednictvím dotačního programu COVID – Nájemné

Podnikatelé, kteří kvůli vládním nařízením museli omezit chod svých provozoven, či je dokonce uzavřít, si budou moct říct o příspěvek na nájem. Stát jim za období duben až červen uhradí 50 %. Dalších 50% si mezi sebou rozdělí pronajímatel (30 %) a nájemce (20 %).

Úleva se bude vztahovat na všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem. Týkat se bude jak podniků, které zůstaly kvůli vládním opatřením zcela uzavřeny, tak těch, které prodávaly přes výdejní okénko, nebo e-shop. 

Součástí žádosti bude nájemní smlouva, dále dodatek ke smlouvě, ve kterém se pronajímatel zaváže ke slevě 30 %. Žadatel bude muset také prokázat, například výpisem z účtu, v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí. Program bude na tři měsíce od 1. dubna do 30. června.

Komentáře