Aktuální informace týkající se sportu od 10.5.2021

Rozvolnění v oblasti sportu od 10.5.2021 se týká pouze organizovaných sportovců (registrovaných sportovců pod sportovními svazy do 18ti let). Ti mohou na venkovním sportovišti trénovat za podmínky 1 osoba/15m2 plochy a v maximálním počtu 30 osob. Musí se také prokázat negativním testem na Covid-19. Neorganizovaní sportovci mohou zatím sportovat pouze venku a v maximálním počtu 2 osob.

Organizovaný sport

Sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky

 • že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy na vymezeném sportovišti a 
 • ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); 

Subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu:

 • identifikace účastníka (jméno, příjmení)
 • kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) 
 • tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy

Účastník sportovní přípravy se musí před zahájením sportovní přípravy (s výjimkou dítěte do 6 let věku) prokázat:

 • že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 • mu byl byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
 • že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19., nebo
 • se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 9 antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

Zároveň také platí, že subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů 1.-3., anebo pokud vyjde dle bodu 4. účastníkovi test pozitivní, NEUMOŽNÍ ÚČAST NA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ.

Neorganizovaný sport – pravidla pro sportování veřejnosti

Dle informací Ministerstva zdravotnictví jsou vnitřní sportoviště pro veřejnost zatím uzavřená a sportovat lze pouze venku (na venkovním sportovišti či na louce, v parku nebo v lese apod.) ve skupince maximálně 2 osob (zdroj: Mimořádné opatření MZd).

Dle Národní sportovní agentury může být takových skupinek až 6. Je však nutné mezi skupinkami dodržet rozestup 10 metrů. Vnitřní prostory venkovních sportovišť musí být uzavřeny. V Mimořádném opatření, ale tuto informaci nalézt nelze.

O tom, jak a kdy by se opatření mohla zmírnit jsme psali v našem článku „Předběžné výsledky jednání ČKF o rozvolňování vnitřních sportovišť“

Komentáře