I v letošním roce můžete nominovat své favority do #BeActive Awards!

Rádi bychom Vás informovali o možnosti zúčastnit se soutěže #BeActive Awards, která je ústředním prvkem každoročního Evropského týdne sportu, iniciativy Evropské komise na podporu sportu a fyzické aktivity v celé Evropě. Cílem soutěže je podpořit projekty a jednotlivce v celé Evropě, kteří se věnují propagaci sportu a fyzické aktivity. Do jakých kategorií můžete nominovat své favority a co můžete vyhrát si přečtěte v našem článku.

V letošním roce jsou v rámci soutěže #BeActive Awards vyhlášeny 4 kategorie:

#BeActive – cena za vzdělávání

Cílem tohoto ocenění je ukázat, jak může vzdělávání podpořit děti v aktivitě mimo typické sportovní/fyzické aktivity, které probíhají v rámci běžného školního dne. Může jít i o doplňkové aktivity, plánování dnů mimo vyučování zaměřených na sport, mimoškolní aktivity a další kreativní řešení, která budují aktivní prostředí ve vzdělávání.

#BeActive – ocenění na pracovišti

Tato cena oceňuje příkladné aktivity na pracovišti, které podporují zaměstnance k pravidelnému pohybu. Může se jednat o nejrůznější iniciativy, které probíhají v pracovní době, v době oběda nebo před nebo po práci a podporují aktivní pracovní prostředí.

#BeActive – Cena pro místní hrdiny

Tato cena je oceněním individuálních úspěchů při motivování ostatních. Ocenění se uděluje jednotlivcům, kteří se soustavně zasazují o podporu účasti na sportu a/nebo fyzické aktivitě v místní komunitě nebo prostředí.

#BeActive – Cena napříč generacemi

Cílem této ceny je ocenit projekty podporující mezigenerační sport s tím, že z aktivit, které zlepšují zdraví a pohodu, může mít prospěch každý. To může zahrnovat podporu aktivit přizpůsobených všem generacím, zvyšování povědomí všech generací o zdravém životním stylu a také snazší přístup ke sportu a pohybovým aktivitám pro všechny generace.

Vítěz bere 10 000 EURO!

Nyní máte šanci podělit se s námi o tvrdou práci, kterou jste vy nebo vaše organizace odvedli za uplynulý rok a vyhrát cenu ve výši 10 000 EUR pro vítěze a 2 500 EUR pro finalisty.

Uzávěrka přihlášek je 19. května 2022 a slavnostní předání cen #BeActive se uskuteční v listopadu.
Na tomto linku můžete nominovat své favority!

Všem účastníkům přejeme hodně štěstí!

Komentáře