Co aktuálně platí pro provoz fitness, bazénů a saun od pondělí 22.11.?

Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování zaměstnanců i OSVČ. Od pondělí také skončí uznávání testů na koronavirus jako dokladu bezinfekčnosti. Co všechno se od 22.listopadu mění, jsme pro Vás přehledně připravili v následujícím článku.

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

Dle mimořádného opatření platného od 22.11.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 (viz níže). Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit (provozovatel však nemusí prokázání bezinfekčnosti evidovat!). Splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních. 

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla: 

  • v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru
  • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Pravidla pro provoz bazénů a saun

Dle mimořádného opatření platného od 22.11.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 (viz. níže). Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit (provozovatel však nemusí prokázání bezinfekčnosti evidovat!).

Dále musí provozovatel dodržet následující pravidla:

  • Provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
  • Aktivně bránit ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny.

Osobám se dále nařizuje udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Bod I/17 – Podmínky pro vstup do provozovny

  • osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a prokáží se příslušným národním certifikátem
  • osoby do věku 18 let, osoby s kontraindikací k očkování potvrzenou od lékaře (o takové indikaci musí být uveden záznam v ISINU, informačním systému infekčních nemocí) a dále osoby, které nemají ukončené očkování, které svou bezinfekčnost prokázaly negativním RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 starým maximálně 72 hodin.
  • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

ZDROJ: Mimořádné opatření MZd od 22.11. – Maloobchod a služby

Povinné pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ

Vláda od pondělí 22.11. Zavádí plošné testování zaměstnanců na COVID-19 ve firmách, které se týká i OSVČ. Všem zaměstnavatelům se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (včetně DPP/DPČ) prostřednictvím rychlého AG testu, určeného pro sebetestování nebo provedeného prostřednictvím rychlého AG testu prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň 1x za týden. Stejná pravidla platí i pro OSVČ.

Výjimky z povinného testování

Povinnost pravidelného testování se nevztahuje na osoby, které:

  • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Zaměstnavatelům, kteří zajišťují svým zaměstnancům AG testování a osobám samostatně výdělečně činným, které se také musí testovat, se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum a jméno osoby.

Jak postupovat, když zaměstnanec testování odmítne, co dělat v případě pozitivního testu a další detailní informace naleznete v plném znění Mimořádného opatření.

Komentáře