Další vlna uvolňování čeká fitness sektor již od 25.května! Jaké změny se nás budou týkat?

Od 25.5.2020 bude umožněno opět používat zázemí jako jsou šatny a sprchy! Budou moci znovu otevřít wellness centra, sauny, kryté bazény. Bude také umožněn organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí. Níže Vám přinášíme informace z nařízení Ministerstva zdravotnictví. Aktualizaci našeho Manuálu pro Vás připravujeme.

Šatny a sprchy

 • Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce šaten nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
 • Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
 • Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatnách.
 • Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
 • Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
 • Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
 • Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Pravidla pro organizovaný trénink

 • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.
 • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
 • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 • Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 • V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Wellness centra, sauny a bazény

 • Povinná dezinfekce rukou před vstupem.
 • Sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia.
 • Parní sauny mimo provoz.
 • Snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m3 (hygienická norma je 2 m3 ) na zákazníka.
 • Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách.
 • Zvýšená frekvence kontrol saun a dodržování opatření.
 • Pravidelná dezinfekce dotykových míst personálem (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC).
 • Všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky).
 • Dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu).
 • Dočasné zrušit tzv. Ledové studny / Krystalické ochlazení (hrozí kontaminace ledové tříště a přenos na další zákazníky).
 • Doporučeno nevyužívat zařízení s tvorbou vodního aerosolu kromě privátních wellness.

Opatření pro zaměstnance

 • Používání rukavic / pravidelné mytí rukou (dezinfekce)
 • 100% výměna vzduchu (nemíchání) pomocí vzduchotechniky.
 • Intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění.

Opatření pro zákazníky

 • Zákaz vstupu nemocným (součást provozního řádu).
 • Preferovány bezkontaktní platby (alternativa je kredit).
 • Používány pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Prodej nápojů a občerstvení

Detaily k provozu barů předpokládáme stejné jako pro provoz restaurací, kaváren, barů a dalších provozoven stravovacích služeb dle nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Detaily aplikace na provoz fitness center ověříme.

Komentáře