Jak to bude s DPH od nového roku? Vstupy na sportoviště zůstávají ve snížené sazbě

Od 1.1.2024 začne platit tzv. „ozdravný balíček“, čekají nás změny u daní, benefitů, účetnictví, ale i v práci dohodářů. Ozdravný balíček přináší 65 novel zákonů, které mají v příštích dvou letech přinést úspory až 150 miliard korun. V oblasti nepřímých daní se změny týkají především sazeb DPH. Základní sazba ve výši 21 % bude zachována a sloučí se snížené sazby 10 % a 15 % do jedné 12% sazby.

Změny u sazeb DPH

Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží a provoz lyžařských svahů zůstává ve snížené sazbě – tedy 12%. Služby osobních trenérů zůstávají na 21 %.

Tento krok je jedním z konkrétních výsledků práce všech stakeholderů nadačního fondu Aktivní ČESKO. Děkujeme!

Změny u dohodářů

Novelizací dochází ke změně u dohod o provedení práce. Nově se na výdělek z dohod o provedení práce bude nahlížet jako na jeden celek, bez ohledu na to, od kolika zaměstnavatelů příjmy plynou. Nová úprava si klade za cíl omezení tzv. řetězení dohod, kdy mají pracovníci uzavřených několik dohod a neodvádí státu pojistné a zároveň nezískávají ani potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod.

Doposud se každá dohoda brala samostatně a vlastně ty, které nepřekročily 10 tisíc korun, tak se ani nehlásily. To se s novelou zákoníku práce mění. Registrovat u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se bude muset každá dohoda a pokud dohodář pracuje souběžně na dohodu u více zaměstnavatelů, a celková výše jeho příjmů překročí 40 procent průměrné mzdy, bude nutné ze všech takových dohod odvést sociální a zdravotní pojištění. V roce 2024 tento limit bude činit 16 130 korun měsíčně.

Osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“)

Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ se zvýší z dosavadních 25 % na 40 % průměrné mzdy. Ke zvýšení dojde postupně během tří let. Současně také dochází ke zvýšení základu pro výpočet odvodů pojistného z aktuálních 50 % na 55 % základu daně. Pro OSVČ účastné na nemocenském pojištění se zvýší sazba pojistného z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

Novela též ruší registrační povinnost OSVČ. Začínající OSVČ se nově nebudou muset na finanční úřad registrovat.

Nepeněžní benefity

Standardní nepeněžní benefity (využívané obvykle v rámci systému kafeterie či benefitních karet), např. zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. budou nově u zaměstnanců osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy za příslušný rok (průměrná mzda 2024 činí 43.967 Kč a limit je 21.983,50 Kč). Hodnota benefitů přesahujících tento limit bude podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému.

Obdobně u zaměstnavatelů budou náklady na tyto benefity považované za daňově neúčinné náklady do částky, která je na straně zaměstnance osvobozená od daně z příjmů. Náklady nad uvedený roční limit (21.983,50 Kč pro rok 2024) tak budou moci být chápané jako daňově uznatelný náklad, který je současně zdaněný jako příjem ze závislé činnosti u zaměstnance.

Komentáře