Zahajujeme přípravné kurzy pro profesní zkoušku Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními

Jedním z dlouhodobých cílů České komory fitness je efektivní propojení našich služeb s lékaři a zdravotními pojišťovnami. Pravidelná fyzická aktivita je nejlepší prevencí a současně velmi účinným lékem pro celou řadu masivně rozšířených onemocnění jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Pro realizaci takové spolupráce je třeba dostatek dobře vyškolených fitness profesionálů, kteří umí přečíst doporučení od lékaře a zahájit účinnou terapii pohybem. Potřebné znalosti a dovednosti takových trenérů a instruktorů jsou popsány ve standardu profesní kvalifikace Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními.

Uchazeči o získání této odbornosti budou mít již letos na podzim možnost absolvovat profesní zkoušku, na jejímž základě získají doklad, který bude možné využít pro spolupráci s lékaři i zdravotními pojišťovnami.

„Na zkoušku se může přihlásit každý, kdo v průběhu svého profesního života získal potřebné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, kde a jak je získal. Pro úspěšné složení zkoušky však doporučujeme účast na přípravných kurzech.“

říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Česká komora fitness dlouhodobě spolupracuje s MediSpo Akademií, vzdělávací institucí, která propojuje odborníky z oblasti medicíny a nezdravotnických povolání se sportovci. Cílem akademie je zprostředkovat teoretické znalosti a zkušenosti špičkových odborníků z praxe a zkvalitnit a zefektivnit tak práci s pacienty i mimo zdravotnická zařízení.

Akademie rozvíjí odborné znalosti trenérů a instruktorů s cílem připravit je na práci se zdravými klienty i klienty s různými onemocněními. Lektoři například trenéry a instruktory seznamují s postupem, jak stanovit vhodnou techniku cvičení při konkrétním zdravotním omezení či onemocnění klienta.

První ze série přípravných kurzů začíná už v březnu 2023!

Kurzy probíhají prezenčně a jsou s omezenou kapacitou! Neváhejte si proto rezervovat svoje místo včas. Mezi témata patří:

  • První hodina s neznámým klientem
  • Obezita I.
  • Vysoký krevní tlak
  • Diabetik ve fitness I.
  • Specifika seniorů – Osteoporóza
  • Obezita II.

Celý seznam kurzů včetně přihlášek a cen můžete nalézt ZDE.

„Základním předpokladem zlepšení zdraví a prognózy je zvýšení fyzické zdatnosti, která je u naší populace stále horší. Zvýšit zdatnost osob s různými civilizačními onemocněními znamená pravidelně cvičit a stravovat se podle adekvátního výživového plánu. K plánování pohybové aktivity u osob nezdatných nebo oslabených je potřeba vzdělaný personál schopný komunikace jak s klienty, tak i s pacienty. MediSpo Akademie je tak tady, aby propojila medicínu a sport.“

říká zakladatel MediSpo Akademie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Komentáře