Zástupci sportu, školství, zdravotnictví i cestovního ruchu se spojí ve Fóru pro aktivní Česko!

Aktivnější životní styl a pravidelný pohyb – to je podle odborníků to, co Čechům stále chybí, a přitom je to ta nejlepší prevence pro řadu onemocnění. Zástupci více než 20 subjektů z různých oborů proto položili základní kámen společné platformy Fórum pro aktivní Česko, prostřednictvím které chtějí současnou tristní situaci změnit.

V rámci Evropského týdne sportu se u společného kulatého stolu pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na půdě Hospodářské komory sešli zástupci více než 20 zdánlivě nesourodých oborů, které jsou ale klíčové pro podporu aktivnějšího životního stylu Čechů. Na poplach se zlepšením fyzické aktivity ostatně už dlouho bijí lékaři. Ta podle nich příznivě ovlivňuje celou řadu onemocnění, jimž se dá lepším životním stylem předcházet. 

“Nárůst civilizačních onemocnění, jako je obezita, cukrovka atd., akceleroval i díky pandemii COVID-19, proto je třeba co nejdříve využít nabídnuté spolupráce a pacienty přesvědčovat, že řízená pohybová aktivita může být velmi elegantní cestou, jak udržet mnoho lidí zdravějších, samostatnějších, ale především v životě s vyšší kvalitou,”

apeluje Martin Matoulek, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.

Zástupci jednotlivých subjektů, kteří se zúčastnili kulatého stolu, tak mohli vyjádřit konkrétní kroky, jimiž chtějí přispět ke zlepšení současné situace.

„Již jsme navrhli několikanásobné navýšení finančních prostředků do programů prevence VZP a věřím, že budou využity právě k podpoře fyzických aktivit dětí, mládeže i dospělých. Také se mohou aktivně zapojit samosprávy, které v roli zřizovatelů škol mohou zajistit, aby se školní sportoviště otevřela v odpoledních hodinách veřejnosti a vybudovaná infrastruktura se využívala opravdu naplno,”

podotýká Michaela Šebelová, poslankyně Parlamentu ČR, členka Zdravotnického výboru a Podvýboru pro Sport, která je původní profesí fyzioterapeutka. 

Nadále pokračovat v každoroční nabídce široké škály programů, které maximálně motivují pojištěnce k aktivitě a pravidelné a systematické péči o své zdraví, a to především v oblasti prevence, přislíbili také zástupci z Oborové zdravotní pojišťovny.

Představitelé České komory fitness se pak zavázali k vzdělávání trenérů a instruktorů tak, aby se mohli stát platnými partnery lékařům i zdravotním pojišťovnám jak v oblasti prevence, tak i léčby civilizačních onemocnění, a podpoře aktivit vedoucích k dlouhodobě udržitelnému zdraví Čechů bez ohledu na věk či aktuální fyzickou i psychickou kondici. 


Tip ČKF: Už 20.10. proběhne odborný workshop na téma „Klient s civilizačními onemocněními ve fitness“. Pokud Vás zajímá jak cvičit s lidmi s civilizačními onemocněními a jak spolupracovat s lékaři, přihlaste se na workshop pořádaný akademií MediSpo a Českou komorou fitness.


Více pohybu dětem, seniorům i zaměstnancům

Za velkou výzvu odborníci považují také důslednější podporu pohybových aktivit žáků ve školách, a to zdaleka ne pouze v rámci hodin tělesné výchovy.

“Škola je místem, kde děti tráví každý den velké množství času. Této skutečnosti je potřeba využít, a je tedy zcela na místě podporovat školy v tom, aby se snažily stimulovat žáky k pohybové aktivitě v rámci různých školních činností. Příkladem mohou být aktivní přestávky, vyšší podíl terénní výuky nebo zařazování dílčích pohybových aktivit v rámci výuky jednotlivých předmětů,”

podotýká Ondřej Andrys z České školní inspekce.

Desítky let zkušeností s pohybovou aktivitou ve školách má například Asociace školních sportovních klubů, Nadace sportující mládeže nebo projekt Děti na startu, jehož zástupci přislíbili další pomoc. 

Zcela opomíjeným tématem je pak podle odborníků na druhé straně věk dožití ve zdraví.

“To je ale zcela klíčový parametr a pohyb bezesporu patří k tomu, co jej může ovlivnit. Stejně tak může pomoci ke zlepšení duševní pohody i u těch, kteří zdravotní omezení mají. Zdravé stárnutí se týká každého a my se rádi zapojíme do dalších aktivit,”

přislíbila Lenka Desatová z Rady seniorů ČR.

Velký potenciál pro podporu pohybových aktivit prostřednictvím zaměstnavatelských benefitů pak vidí společnost MultiSport Benefit, která aktuálně oslovuje více než milion občanů ČR. Její zástupci považují za nesmírně důležité udržet u lidí zájem o zdraví a pohyb, zvláště v období, kdy všichni přemýšlejí, kde ušetřit, a stěžejní je podle nich hledat cesty, jak toto zaměstnavatelům maximálně usnadnit.

Jako další významný nový strategický sektor pro podporu aktivního životního stylu se na kulatém stolu prezentoval také Svaz obchodu a cestovního ruchu, který se vedle podpory pohybu aktuálně věnuje i oblasti vyváženého stravování a transparentnosti informování spotřebitelů. 

Téma pohybových aktivit by mělo být hlavní politickou prioritou

Všichni účastníci kulatého stolu se shodli na neodkladné potřebě multisektorové spolupráce v době, kdy vedle dlouhodobého nárůstu civilizačních onemocnění společnost čelí i obrovským problémům s vysokými cenami energií, inflací a sníženou kupní silou obyvatelstva. Téma pohybových aktivit a sportu jako zdravotní prevence označili za téma dlouhodobě českým státem podceňované a nemající adekvátní politickou podporu. 

“Tento zafixovaný stav jen těžko změní osamocená iniciativa. Daleko větší šanci na postupný obrat k lepšímu může mít aktivní součinnost strategických partnerů napříč sektory, se společnou argumentací a koordinovaným postupem,“

shrnul společné záměry aktérů z oblasti sportovního prostředí Jan Boháč z České unie sportu s tím, že toto téma naopak vyžaduje, aby bylo zařazeno mezi hlavní politické priority na poli sportu, školství, zdravotnictví i cestovního ruchu. 

Vznikající platforma Fórum pro aktivní Česko tak bude reprezentovat společný hlas těchto strategických partnerů jak směrem k nejvyšším státním orgánům České republiky, tak i k široké veřejnosti.

“Každý z partnerů se zavázal k maximální podpoře aktivního života ve vlastní sféře působnosti a jsme otevřeni všem, pro které je téma aktivního životního stylu důležité nejen z pohledu současné populace a jejích problémů, ale i jako téma dlouhodobé udržitelnosti,”

uzavírá Jana Havrdová.

Co je Fórum pro aktivní Česko?

Fórum pro aktivní Česko je název pro vznikající platformu, která si klade za cíl vést Čechy k aktivnějšímu životnímu stylu. Jeho zakládajícími členy jsou Asociace školních sportovních klubů, Barum Rally, Česká asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti, Česká komora fitness, Česká obec sokolská, Česká společnost tělovýchovného lékařství, Česká školní inspekce, Česká unie sportu, Česko se hýbe, Český olympijský výbor, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Klub českých turistů, Lékárna.cz, MultiSport Benefit, Nadace sportující mládeže, Oborová zdravotní pojišťovna, Rada seniorů ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Komentáře