Jak zapojit do fyzické aktivity více generací? Pomůže Vám příručka pro fitness centra #BEACTIVEDAY 2023 Inclusion Guide!

Letošní ročník #BEACTIVEDAY byl zaměřený mimo jiné i na mezigenerační začlenění. Co to znamená? Věnovali jsme se tématu, jak zapojit do fyzické aktivity více generací. Pro naprostou většinu osob je fyzická aktivita zásadním předpokladem zdravého životního stylu a celkové pohody. Přístup „jedna nabídka pro všechny“ často ale není nejefektivnější strategií pro podporu fyzické aktivity, ani strategií, kterou doporučují subjekty usilující o zdraví prospěšnou fyzickou aktivitu (HEPA) a zlepšení veřejného zdraví. Inclusion Guide, který vznikl jako jeden z výstupů projektu #BEACTIVEDAY 2023 by měl pomoci fitness centrům a dalším sportovištím tyto překážky překonat a zpřístupnit pohybové aktivity všem věkovým kategoriím.

Být fyzicky aktivní je nezbytné pro lidi všech věkových kategorií, nicméně bylo prokázáno, že mladší a starší věkové skupiny čelí specifickým překážkámmají specifické potřeby ke snížení negativních dopadů sedavého stylu života. Obě skupiny proto vyžadují cílené přístupy k účinné podpoře fyzické aktivity a jejich spojení za tímto účelem by mohlo dokonce přispět k posílení sociální soudržnosti.

S ohledem na tuto skutečnost poskytuje příručka #BEACTIVEDAY 2023 přehled o současné „pandemii“ fyzické nečinnosti, vysvětluje, jak věk ovlivňuje zapojení se do pohybových aktivit, a shrnuje přehled společných překážek pro mladší i starší generace. Dokument také poskytuje návod, jak mohou poskytovatelé fitness a dalších pohybových aktivit uplatnit mezigenerační přístup a vytvořit přístupnější a inkluzivnější příležitosti pro setkávání a zapojení různých generací do pohybových aktivit.

Praktický průvodce pro sportovní kluby, fitness centra a další sportoviště je ke stažení ZDE.

Nezapomeňte si také přečíst loňského průvodce #BEACTIVE DAY 2022, který se zaměřuje na zapojení žen a dívek do fyzické aktivity!

Příklad dobré praxe z CleveFit Chodov

„Naše fitness kampaň je zaměřena na zlepšení zdraví a pohody pro seniory. Když přivedete svého blízkého seniora, babičku, dědu nad 65 let, zakoupíte členství, tak senior dostane 50% slevu na členství. Cílem této kampaně je podporovat aktivní životní styl pro starší generace tím, že je zapojíte do cvičení a fitness aktivity s těmi, které milují. Tímto způsobem se budou senioři cítit skvěle jak fyzicky, tak i emocionálně, a budou moci udržovat svoji vitalitu a zdraví. Přijďte k nám a buďte fit společně s vašimi blízkými,“

představila kampaň Linda Nepožitková, Operations Director v síti CleverFit.
Komentáře