Vláda schválila finanční podporu i po 30.dubnu! Pětadvacítka i Antivirus pokračují.

Otevřeli jste, ale zákazníci se nehrnou? Nevadí, i tak si můžete požádat o další kompenzační bonus nebo čerpat dotaci na zaměstnance v programu Antivirus.

Podpora pro OSVČ

Jak požádat o Pětadvacítku jsme psali ZDE. Vláda nyní schválila, že bude v podpoře OSVČ pokračovat. Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.Podnikateli stačí pro vyplacení kompenzačního bonusu vyplnit jednostránkovou žádost a čestné prohlášení potvrzující, že splňuje zákonem stanovené podmínky. Více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ a formulář žádosti naleznete ZDE. O kompenzační bonus za druhé období je možné žádat od čtvrtka 7.5.2020.

Podpora pro firmy

Otevřeli jste a nevíte zda můžete žádat o dotaci pro své zaměstnance? Máme pro Vás dobrou zprávu, požádat si můžete! Program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus pokračuje. Žádat budete v režimu B, kdy vzhledem k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy bude zaměstnanec pobírat náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc duben tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce května.

Podpora nakonec i pro s.r.o.

Původně měly podporu 500 Kč denně dostat kromě OSVČ jen jednočlenné společnosti s ručením omezeným. Pak se podpora rozšířila i na společníky dvojčlenných firem a nakonec by podle návrhu měli na příspěvek dosáhnout i jednatelé jednočlenných a dvoučlenných firem, pokud jsou jedinými jednateli ve společnosti.

Konkrétně návrh počítá s tím, že v rámci zmírnění dopadů koronavirové krize dostanou příspěvek 500 Kč denně nejen OSVČ, ale i společníci (a případně jednatel) společností s ručením omezeným založených za účelem dosahování zisku. Pětistovka se má vyplácet za každý den rozhodného období, rozumí se období od 12. března 2020 do 8. června 2020. Celkově tak majitelé budou moct dostat až 44 500 Kč.

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, která je po celou dobu rozhodného období 

  • společníkem jednočlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku,
  • společníkem dvoučlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku,
  • jediným jednatelem jednočlenné nebo dvoučlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku.

Aby šlo o podporu požádat, nesmí mít firma žádné zaměstnance a může zaměstnávat pouze svého společníka nebo jednatele. Společnosti rovněž nesmí být v době podání žádosti o dotaci v úpadku nebo v likvidaci.

Komentáře