Podmínky pro provoz fitness center a dalších vnitřních sportovišť od 17.5.2021

Vláda na svém jednání dne 14.5. schválila podmínky pro otevření vnitřních a vnějších sportovišť od pondělí 17.5. Výklad těchto podmínek v podobě manuálu jsme sestavili společně s Národní sportovní agenturou a odeslali k připomínkám na Ministerstvo zdravotnictví ČR, na vyjádření čekáme. Do té doby lze pracovat pouze s informacemi z Mimořádného opatření, které jsme sepsali níže.

Maximální kapacita vnitřního sportoviště

Vláda omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že:

 • Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15mvnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti.
 • A zároveň neumožní více než 2 osoby ve skupině
 • více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Pozn. ČKF:

 • Do maximální kapacity 10 osob se nepočítá personál ani trenéři, kteří jsou na sportovišti z důvodu výkonu svého zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.
 • Jsme přesvědčeni, že skupinové lekce, při dodržení minimálně 2 m odstupu mezi cvičícími, nepodléhají výše uvedenému omezení 2 osob dle MO. Skupinové lekce stacionárních typů cvičení (jóga, pilates…), při kterých si klienti nevyměňují místa ani pomůcky nebo podložky, lze vést až do počtu 10 osob + trenér. Je však třeba dodržet maximální kapacitu 1 osoba/15m2 a striktní dodržení min. 2 m odstupů. (Místa v sálech na skupinová cvičení označte na zemi).

Klienti budou muset prokázat svojí bezinfekčnost

Všechny přítomné osoby v prostoru provozovny musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 (MO) s výjimkou dětí mladších 6 let věku, tj.:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Šatny a sprchy jsou veřejnosti zatím uzavřené

 • Šatny a sprchy jsou veřejnosti zatím uzavřené. Jejich prostor není možné využít ani pro uložení tašek či obuvi.(Možnost použít šatny k odložení věcí se stále snažíme vyjednat s MZd.)
 • Šatny a sprchy mohou využívat pouze osoby vykonávající sportovní přípravu, kterou provádí v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Pozn. ČKF: Šatny a sprchy mohou využívat i trenéři a instruktoři v rámci výkonu svého povolání.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

Z Mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest vyplývá, že bez respirátoru může cvičit pouze sportovec, osoba:

 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti (osoby cvičící venku)
 • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, (registrovaní sportovci připravující se na soutěž pod sportovním svazem v rámci svého zaměstnání)
 • ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností (registrovaní sportovci připravující se na soutěž pod sportovním svazem, kteří se prokáží negativním testem na covid-19)

Zjednodušeně řečeno, dle mimořádného opatření může cvičit bez respirátoru pouze trenér v rámci výkonu svého zaměstnání/podnikatelské činnosti nebo registrovaný sportovec. Veřejnost musí mít ve vnitřních prostorech respirátor i při cvičení.

Venkovní sportoviště

Provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:

 • sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
 • sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Bazény, wellness a sauny

Vláda omezuje provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Zdroj: Mimořádné opatření MZd ze dne 14.5.2021 s účinností od 17.5.2021

Komentáře