Aktualizace: Reakce České komory fitness na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Česká komora fitness jednoznačně vítá dnešní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.4.2021 o omezení obchodu a služeb.

“Byť se nejedná o rozhodnutí ve věci našeho konkrétního návrhu, který předmětné opatření napadal po věcné stránce, konkrétně body omezující provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v těchto prostorách, je to pro nás jasný signál, že důvody, pro které jsme se domáhali zrušení části opatření, jsou oprávněné,“

zmiňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

V tuto chvíli čekáme na přesné znění rozhodnutí NSS, ale věříme, že Ministerstvo zdravotnictví vady opatření omezujícího i naše provozy napraví ve lhůtě 4 dnů. Nové opatření by jednoznačně mělo být vydáno v mantinelech Pandemického zákona, nemělo by být diskriminační ani iracionální a nám by mělo umožnit otevřít za přesně daných podmínek fitness centra i bazény a sauny podobně jako se plánuje otevření dalších dosud uzavřených sektorů.

Členům České komory fitness i dalším provozovatelům fitness center, bazénů i saun doporučíme zvážit podání žalob o náhradu škody, která jim v době nezákonného uzavření jejich provozů vznikla.

Aktualizace 26.4.2021

V pondělí 26.4.2021 jsme prostřednictvím právní kanceláře Urban&Hejduk odeslali Doplnění a změnu návrhu na zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se se fakticky zakazuje provoz fitness center, bazénů i saun. Reagujeme tak na Rozsudek Nejvyššího správního soudu z minulého týdne, kterým NSS zrušil původní opatření jako celek z formálních důvodů. Ministerstvo zdravotnictví původní opatření nahradilo novým, po věcné stránce se však nezměnilo nic. Rozhodnutí NSS očekáváme nejpozději v horizontu 2 týdnů.

Komentáře