Vzniklo Světové fórum pro aktivní pohyb!

Pandemie SARS-COV-19 nejenže negativně ovlivnila zdraví lidí na celém světě, ale výrazně narušila náš způsob života. K překonání této krize a omezení značných lidských, hospodářských, sociálních a politických nákladů je nezbytná intenzivní spolupráce lídrů celého světa. V této souvislosti se sektor fitness a pohybových aktivit zmobilizoval a dohodl se na posílení spolupráce mezi mezinárodními sdruženími provozovatelů fitness, vzdělávacích center i dalších aktérů po celém světě. Cílem této spolupráce je zdůraznit a současně nabídnout svůj potenciál stát se uznávaným společenským řešením pro zlepšení a udržení veřejného zdraví a pohody.

S ohledem na výše uvedené se prezidenti a generální ředitelé národních a regionálních asociací fitness průmyslu ze všech kontinentů rozhodli založit Světové fórum pro aktivní pohyb (World Active Forum, WAF) jako formální platformu pro budoucí setkávání a jednotný kolektivní zastupitelský orgán. Založení Světového fóra pro aktivní pohyb s cílem zajištění celosvětového zastoupení svého odvětví podpořilo 7. dubna letošního roku i 29 evropských národních asociací z odvětví fitness a pohybových aktivit včetně České komory fitness jako zástupce fitness sektoru v České republice.

„Pro změnu přístupu k podpoře pohybových aktivit je nezbytná strategická spolupráce zástupců fitness sektoru z celého světa! Jsme moc rádi, že díky našemu aktivnímu členství v Europe Active, je součástí Světového fóra pro aktivní pohyb i Česká republika. Vznik této nové platformy byl umožněn díky příspěvkům a podpoře členů Rady Presidentů Europe Active, složené z klíčových hráčů sektoru fitness,“

dodává k této historické události sektoru fitness Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a členka Board of Directors Europe Active.

Světové fórum World Active Forum, které bylo oficiálně založeno 20. června během virtuálního setkání vedoucích představitelů zakládajících členů, si klade za cíl propojit fitness asociace z celého světa a zajistit tak sektoru fitness a pohybových aktivit jednotný hlas na globální úrovni. Členové zakládajících mezinárodních organizací WAF se zavázali dodržovat nejvyšší úroveň odpovědnosti, otevřenosti a transparentnosti a jako výchozí slogan a veřejné poslání si zvolili:  „Více lidí, více aktivních, častěji! (More people, more active, more often)“.

Prvním předsedou Světového fóra pro aktivní pohyb byl zvolen Barrie Elvish, generální ředitel společnosti AUSactive, zakládající člen WAF a celosvětově uznávaný lídr v oblasti fitness. Funkci sekretariátu bude vykonávat společnost EuropeActive. Členové WAF se dohodli na zásadě, že funkce předsedy a sekretariátu Světového aktivního fóra se budou každoročně mezi jeho členy střídat, což odráží skutečně globální charakter WAF.

Členové WAF rovněž rozhodli, že koordinační schůzky skupiny se budou konat každý měsíc až do Světového aktivního summitu v dubnu 2023. Po tomto prvním fyzickém setkání WAF budou následovat podobná každoroční setkání po celém světě v souvislosti s veletrhy a dalšími významnými událostmi v oboru. Dále bylo rozhodnuto zřídit řídicí skupinu a řadu pracovních skupin, které se budou zabývat tématy od standardů kvalifikací fitness a sportovních profesionálů, sběru dat a výzkumu, veřejných záležitostí a poradní skupiny komerčních zainteresovaných stran, což umožní zapojení odborníků z odvětví ze všech kontinentů.

Třetího zasedání Světového fóra pro aktivní pohyb, které je naplánováno na 16. srpna 2022, se zúčastní Dr. Fiona Bullová, vedoucí oddělení Světové zdravotnické organizace pro fyzickou aktivitu. Podělí se o svůj pohled na roli odvětví fitness a fyzické aktivity jako součásti řešení společných problémů veřejného zdraví a o potřebě globální spolupráce v tomto ohledu.

Další informace získáte na adrese thesecretariat@world-active.com .

Komentáře