24.6.2022

VIII. Valná hromada České komory fitness

Náhradní termín

Pozvánka na náhradní termín VIII. Valné hromady ČKF

V souladu s článkem IV., odstavec 1 Stanov svolává Mgr. Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness z.s., IČ: 22766383, se sídlem Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5 – Stodůlky (dále jen ČKF) náhradní termín Valné hromady, která se bude konat v pátek 24.4.2022 od 13:00 do 14:00 hod v sídle Hospodářské komory v pražském Florentinu.

Prezence členů bude zahájena v 12:45 hod v místě konání Valné hromady.

V Praze dne 23.5.2022

Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Program jednání řádné Valné hromady

  1. Zahájení jednání a schválení programu 
  2. Schválení sčitatelů 
  3. Schválení Výroční zprávy za rok 2021 předkládané představenstvem
  4. Schválení rozpočtu pro rok 2022
  5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
  6. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2022
  7. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru 
  8. Závěr jednání 

Potvrzení účasti do 20.6.2022

Prezidentka ČKF tímto prosí členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 20.6.2022 na e-mailovou adresu info@ceskakomorafitness.cz