World Active se stává skutečností!

World Active, globální platforma pro sektor fitness a fyzické aktivity, dospěla do své druhé fáze! Téměř 50 zástupců národních i kontinentálních federací se sešlo na 1. Valné hromadě World Active, která proběhla 13. dubna 2023 v rámci veletrhu FIBO Global Fitness v německém Kolíně nad Rýnem. Na základě schválené Charty byli zvoleni členové Rady World Active, kteří dovedou tuto jedinečnou globální platformu do třetí a závěrečné fáze – oficálního zahájení činnosti World Active Federation.

Barrie Elvish, zvolený předseda Rady World Active, označil jménem všech zúčastněných toto první fyzické setkání zakládajících členů za velmi výjimečnou událost v globální historii tohoto odvětví:

„Jsme připraveni stát se partnerem Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních organizací! Naším posláním je ‚more people, more active, more often‘. Pravidelná fyzická aktivita má prokazatelný přínos pro veřejné zdraví a my jsme připraveni aktivně přispět ke zlepšení zdraví celé populace.“

Radu zvolilo více téměř 50 organizací z 5 kontinentů!

Volby do Rady World Active vycházejí z ustanovení Charty World Active, hlavního zakládajícího dokumentu transparentně schváleného zakládajícími členy. Členy Rady jsou Wilson Onyango (African Register of Exercise Professionals) zastupující Afriku, Samir Kapoor (India Active) a Sean Tan (Singapore Fitness Alliance) zastupující Asii, Monica Marques (ACAD Brazil) zastupující Střední a Latinskou Ameriku, Andreas Paulsen (EuropeActive) zastupující Evropu, Amy Boone Thompson (IDEA Health & Fitness Association) zastupující Severní Ameriku a Barrie Elvish (AUSactive) zastupující Oceánii.

V souladu s hlavní zásadou nezávislé platformy, kde má každá zúčastněná strana stejná práva i povinnosti, tak jsou rovnoměrně zastoupeny všechny kontinenty. Zároveň se tím otevírají dveře k připojení do World Active i pro další národní federace.

Hlavním cílem je zdraví populace na celém světě

Hlavní událost platformy, World Active Summit, se bude konat každoročně a místo konání se bude postupně střídat na všech kontinentech. Účastníci z celého světa tak budou mít příležitost diskutovat o společných příležitostech a výzvách a společně jednat a realizovat projekty podporující zdraví populace na celém světě.

„Fitness sektor se vznikem světové organizace posunul do další významné etapy. Nenabízíme jen cvičení, ale komplexní životní styl, jehož cílem je nejen dobrá fyzická kondice, ale také duševní zdraví, mentální odolnost a aktivní komunita. Fitness tak má obrovský potenciál nejen pro subjektivní i objektivní zlepšení kvality života každého z nás, ale i snížení nákladů na zdravotní péči. Jsme velmi rádi, že Česká komora fitness je jedním ze zakládajících partnerů této jedinečné iniciativy,“

říká k založení World Active Forum, Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Tyto ambiciózní cíle podpořila Fiona Bullová, vedoucí oddělení pro fyzickou aktivitu v rámci oddělení pro podporu zdraví Světové zdravotnické organizace:

„Plně podporujeme rozvoj iniciativy World Active a těšíme se na spolupráci, která povede k tomu, že bude více lidí, více aktivních a častěji, a to prostřednictvím realizace strategií, které jsou v souladu s naším Globálním akčním plánem pro pohybovou aktivitu.“

Dalším schváleným dokumentem představeným během World Active summitu je Manifest World Active 2023, který nastiňuje všechny klíčové cíle, vize a zásady budoucí spolupráce. V rámci programu vystoupili také předsedové pracovních skupin World Active a představili dosavadní výsledky své práce i krátkodobé a dlouhodobé plány pro jednotlivé oblasti, za které zodpovídají.

Evropský kontinent zastupuje zatím jediná kontinentální asociace pro zdraví a fitness – EuropeActive a jejích 29 členských evropských národních federací. Andreas Paulsen, výkonný ředitel EuropeActive komentoval novou globální iniciativu s velkým nadšením: 

„Od roku 2020 je součástí strategických ambicí EuropeActive vytvořit globální zastoupení našeho fantastického odvětví. Na loňském EHFF jsme oznámili, že oslovíme partnerské asociace po celém světě, abychom formálně vybudovali globální federaci. Dnes, přesně o rok později, jsme se zástupci odvětví z celého světa učinili historické zakládající kroky k formálnímu založení World Active.

Komentáře