Fitness Summit zemí střední a východní Evropy je za námi!

Ve středu 2.11. se v Praze v hotelu Hermitage uskutečnil historicky první Fitness Summit zemí střední a východní Evropy. Summitu se účastnilo přes 70 zástupců z celkem 15 zemí. Účastníci mohli společně debatovat o aktuální situaci ve fitness sektoru a sdílet své zkušenosti a výzvy s vnímáním fitness v jejich zemích. 

Fitness Summit zemí střední a východní Evropy zahájila prezidentka České komory fitness Jana Havrdová společně s výkonným ředitelem EuropeActive Andreasem Paulsenem. V průběhu dne mohli účastníci slyšet spoustu zajímavých prezentací, na které navazovaly diskuze v rámci kulatých stolů.

První blok prezentací zahájil Andreas Paulsen, který představil strategii EuropeActive Moving Forward Together a vysvětlil jakými změnami prošla evropská asociace v letech 2020-2021.

„Když udeřila pandemie koronaviru, přehodnotili jsme naše dosavadní strategie. Museli jsme přemýšlet nad tím, jak přesvědčit vlády, že jsme bezpečné prostředí, že jsme součástí řešení pro zdraví. Momentálně se snažíme reagovat na další výzvy, ať jsou to vysoké ceny energií nebo inflace. Sdílíme osvědčené postupy napříč odvětvím, budujeme politické povědomí o významu pravidelného pohybu a naše služby prezentujeme jako nezbytné pro zdraví populace.“

Andreas Paulsen, CEO EuropeActive

Na tuto přednášku navazoval první kulatý stůl s názvem „Jak se vede fitness sektoru v zemích střední a východní evropy?“ Mezi panelisty usedli zástupci národních federací z Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska a České republiky. Panelisté se shodli, že fitness sektor není v jejich zemích považován za součást řešení veřejného zdraví. Zároveň ale zástupci z Polska, Litvy, Lotyšska a České republiky potvrdili, že se lidé do fitness center vrací. Tomasz Napiórkowski (Polsko) například uvedl, že říjen byl z hlediska návštěvnosti rekordním měsícem, který předčil i předcovidová čísla. Naopak Simona Pajaujiene (Litva) zmínila, že situace v Litvě je naprosto odlišná a fitness kluby s návštěvností bojují.

Další blok byl věnován důležitosti profesních standardů ve fitness. Zajímavou prezentaci představil Julian Berriman, ředitel EuropeActive Professional Standards Committee. Účastníci summitu se dozvěděli, proč je důležité aktivně pracovat na minimálních znalostech a dovednostech fitness profesionálů jak z hlediska vysoké kvality služby, tak i prezentace dovedností našich trenérů a instruktorů partnerům jako jsou lékaři nebo zdravotní pojišťovny. Na toto téma také navazovala druhá panelová diskuze s názvem Fitness trenéři a instruktoři – součástí fitness týmu nebo exkluzivní solitér?“ . Mezi panelisty se objevil například Miroslav Jirčík z 3DFitness, člen představenstva České komory fitness.

Odpolední blok byl zahájen prezentací Andyho Breese o evropské certifikaci fitness center FITcert. Fitness není jenom cvičení, je to celý proces péče o zákazníka s jasně nastavenými procesy, služba nejvyšší kvality. O tom, jak vnímají potřebu certifikace sami provozovatelé, pak mluvili během posledního kulatého stolu zástupci jednotlivých fitness center. Českou republiku reprezentovala Petra Tyrpeklová z prémium klubu Balance Club Brumlovka.

„V našem klubu standardy máme a já je rozhodně doporučuji každému provozovateli nebo club managerovi. Nejen, že mohu pomocí standardů nastavit, jak má služba vypadat, ale mohu ji také kontrolovat a vymáhat. Stejně tak to vědí klienti, kteří potom mohou jasně definovanou kvalitu očekávat.“

Petra Tyrpeklová, General manager Balance Club Brumlovka

Poslední dvě přednášky se věnovaly evropským projektům a prostoru pro evropskou spolupráci. Paolo Caserotti během své online přednášky představil projekt Active Ageing Communities, který probíhal i v České republice a do kterého byly zapojeny naše 3 fitness centra: URAL Fitness, Fitness Studio Hofmannovi a Daflex Studio. Pilotní projekt probíhal v 6 evropských zemích, účastníci projektu prošli programem “ušitým na míru” a mimo samotné cvičení se účastnili i vzdělávacích seminářů např. o výživě nebo o biologickém procesu stárnutí. Výstupy z projektu jednoznačně potvrdily, že správný přístup k seniorům a jejich tréninkovým programům se provozovatelům vyplatí. Retence účastníků projektů byla 95%.

Dalším evropským projektem, který byl prezentován na Fitness Summitu zemí střední a východní Evropy byl #BEACTIVEDAY. Lukas Declercq představil celkové výstupy akce a mluvil o důležitosti této marketingové kampaně na podporu pravidelné pohybové aktivity i pro politické účely. V celé Evropě se zapojilo více než 700 000 účastníků. Projekt #BEACTIVEDAY tak svým dosahem získává pozornost Evropské komise, jejíž politická podpora je pro náš sektor zásadní. Jana Havrdová také představila výsledky za Českou republiku, o kterých jsme již psali zde.

Věříme, že pro všechny účastníky byl CEEHFS inspirativní! A pokud jste se z nějakého důvodu nemohli akce zúčastnit, uvidíme se v příštím roce. Tohle je totiž jenom začátek!

„První ročník summitu zemí střední a východní Evropy potvrdil, že středo a východoevropský region čelí podobným problémům i výzvám. Na politické úrovni je význam pohybových aktivit pro populaci hluboce podceňován. Provozovatelé i fitness profesionálové mají často pocit, že není třeba se dále vzdělávat a potenciál ve spolupráci mezi provozovateli i národními asociacemi nevidí. Přitom právě vysoká kvalita našich služeb jak na úrovni provozu klubů, tak i znalostí trenérů a instruktorů je zcela nezbytná pro společný cíl fitness sektoru – systémové vnímání našich služeb jako jednoho z důležitých řešení pro zlepšení zdraví populace,“

hodnotí Fitness Summit CEEHFS Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Za významnou pomoc i podporu s organizací celé akce děkujeme našim partnerům, kterými byly zejména eFitnessEuropeActive. Velké poděkování také patří všem zúčastněným fitness centrům: Balance Club Brumlovka, CleverFit CZ, Contours Fitness, Daily Fitness, Form Factory, John Reed CZ, Inspire CZ s.r.o. , Jumping® Fitness, Multisport Benefit, Omega – centrum zdraví a sportu, Smíchoff – lezecká stěna

Komentáře