Průzkum: Polovině fitness center klesl příjem o 50 a více procent. Další omezení by znamenala boj o přežití!

Polovina českých fitness center má poloviční a nižší příjmy i návštěvnost ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Vnímají výrazný odliv klientů, a pokud nastanou další omezení, dostane se mnoho z nich na hranici přežití. Přitom právě pravidelný pohyb je nezbytným předpokladem dobré imunity a dobré fyzické i psychické kondice. Toto jsou alarmující data vyplývající z aktuálního průzkumu České komory fitness.

Celkem 679 respondentů (z toho 292 provozovatelů fitness center a 387 osobních trenérů a instruktorů skupinových lekcí z celé ČR), se zúčastnilo aktuálního bleskového průzkumu České komory fitness. Vyplývá z něj, že poloviční a nižší příjmy ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku má polovina respondentů.

“Po jarním lock downu se fitness centra vzpamatovávají velmi pomalu, přes letní měsíce je vždy vidět útlum, který byl letos ještě umocněn chováním lidí ovlivněných strachem z covidu. Je vidět úbytek počtu starších klientů, a ani čísla za září nejsou taková, na jaká jsme byli zvyklí v minulých letech,”

Robert Lukáš, Fitness Club Luky

Poloviční příjmy, poloviční návštěvnost

Co se týče návštěvnosti, čísla jsou přímo úměrná příjmům. Méně jak 50% návštěvnost hlásí 48,1 % provozovatelů. Jako hlavní důvody nízké návštěvnosti fitness center vnímají provozovatelé strach z nákazy obecně (78,1 %). Nejistotu z budoucnosti a optimalizaci nákladů uvedlo 56,6 % provozovatelů a 33 % zmínilo aktuální nedostatek financí. 

“Mezi časté odpovědi patří skutečnost, že spousta zaměstnavatelů nařídila svým zaměstnancům práci z domova, lidé necestují do města, a tím pádem fitness centra nenavštěvují,”

upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Z průzkumu dále vyplývá, že náklady na provoz má většina provozovatelů zhruba stejné jako vloni a 31,1 % provozovatelů uvedla, že se jejich náklady o 10 až 20 % zvýšily – jedná se zejména o náklady spojené s protiepidemiologickými opatřeními.

Roušky by byly pro provoz fitness center zcela likvidační

Aktuální opatření, která se z větší části týkají hlavně dezinfekce a úklidu, omezuje pouze 7,1 % provozovatelů. Pro případ dalších restrikcí pro oblast sportovišť má 86,5 % respondentů  největší obavy z povinného zakrytí nosu a úst ochrannou pomůckou, které by pro provoz fitness center mohlo být zcela likvidační. 37,8 % provozovatelů pak zmiňuje negativní dopad povinných odstupů (zejména osobní trenéři, kteří pro trénink s klienty potřebují bližší kontakt). 

Aktuálně by provozovatelé fitness center uvítali nejvíce přesměrování informačního toku pozitivním směrem, tedy na podporu aktivního životního stylu (78,1 %), doporučení místo zákazů a příkazů (73,5 %), odpuštění sociálního a zdravotního pojištění (51,8 %), zrušení 3. a 4. vlny EET (44,3 %) a jasný pandemický plán vlády (41,7 %).

Média, pomozte nám šířit zdravý životní styl místo paniky

Ačkoliv se většina provozovatelů potýká s nízkými příjmy a velmi malou návštěvností, z průzkumu vyplývá, že stále vnímají svou profesi jako jednu z klíčových ve zvládnutí této epidemie a apelují na lidi, aby se nebáli do fitness center jít.

„Většina našich klientů vnímá, že pohyb, zdravý životní styl a pozitivní přístup jsou základem pevného zdraví (fyzického i duševního). Jsme rádi, že můžeme naše služby nabízet bez velkých omezení při dodržování základních hygienických pravidel, a doufáme, že tomu tak bude i nadále. A to nejen s ohledem na pozitivní přínos pohybu pro celou populaci obecně (a nejen v době covidové), ale také z důvodů ekonomických – fitness sektor by další velká omezení pravděpodobně již nepřežil,”

podotýká Martina Kořánová, Xplore Fitness Praha

Obavy lidí z nákazy a další celospolečenské změny chování (např. home office) podle odborníků už nyní zásadně dopadají na celý sportovní sektor a jakákoliv další omezení provozů sportovišť by byla pro většinu provozovatelů zcela destrukční. 

“Apelujeme proto na zdravý rozum a nabízíme svou pomoc k zásadní změně životního stylu celé české populace. Právě pravidelný pohyb totiž podporuje naši imunitu a je tak prevencí i lékem široké škály onemocnění od nadváhy a obezity až po deprese.”

uzavírá Jana Havrdová

Komentáře