Venkovní sportování od 27. dubna a jak to je s rouškami?

Od pátku 24. dubna je umožněno lidem sportovat na venkovních sportovištích ve skupinách do deseti osob. Individuální sporty, jako jsou běh nebo jízda na kole v lese, je možné provádět i bez roušek. Pro ostatní aktivity jsou roušky stále vyžadovány. Takové je nařízení vlády, které již několik dní platí. Jak nařízení chápeme a co doporučujeme?

Od pátku 24. dubna vláda omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo následovně:

– společně sportuje nejvýše 10 osob s výjimkou členů domácnosti

– při sportování zachovávají odstup nejméně 2 m

– všichni členové skupiny mají zakryté dýchací cesty

– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména šatny, sprchy.

Vláda.cz, 24. dubna 2020

Věříme, že všichni trenéři jsou touto možností potěšeni a využijí ji jako alternativu ke sportování ve vnitřních prostorách fitness centra, které je možné již od pondělí 27.4.2020. 

Manuál k otevření fitness center jsme zveřejnili již v pátek 24.4.2020. Od té doby dostáváme řadu dotazů na možnost cvičení v outdoor prostředí bez roušky. Na přímý dotaz doc. Rastislavu Maďarovi z epidemiologického týmu vlády jsme dostali odpověď, že sportování bez roušky zatím možné není. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Věříme, že sportování ve venkovním prostředí bude bez roušek umožněno v řádu několika týdnů.

Nezapomeňte, že je také stále potřeba dodržovat minimální dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými cvičícími. Pokud ještě stále pochybujete, jestli jsou takové odstupy dostatečné, nedostatečné, zbytečně velké, přečtěte si tuto studii: Belgian-Dutch Study: Why in times of COVID-19 you can not walk/run/bike close to each other.

Nejenom lidé, kteří kýchají nebo kašlou, ale i ti kteří (usilovně) dýchají tvoří mrak kapének, který za sebou zanechávají. Červené tečky na obrázku představují největší částice. Ty vytvářejí nejvyšší šanci na kontaminaci, ale také rychleji padají k zemi. Pokud další běžec nebo chodec projde skrz tento oblak, mohou tyto kapénky přistát na jeho oděvu a tím ho event. kontaminovat.

Studie byla přeložena a zpracována redakcí Věda ČT24: Neběhejte těsně za sebou, radí studie. Ukazuje kapénkovou stopu za běžci

Komentáře