Archiv měsíce: Únor 2016

2. náhradní termín volební valné hromady ČKF 22.4.2016

Vzhledem k tomu, že při řádném jednání valné hromady České komory fitness dne 18. 2. 2016 nebyla valná hromada usnášeníschopná, svolává tímto prezidentka České komory fitness Mgr. Jana Havrdová 2. náhradní termín valné hromady na pátek 22.4.2016 po skončení konference Zdravé fitness pro zdravé Česko. Valná hromada bude probíhat od 10.00 v pražském Top hotelu, Praha 4...

Zkoušky z profesních kvalifikací 2016

Pro získání dostatečné odbornosti pro práci ve fitness sektoru jak formou pracovního poměru, tak prostřednictvím vázané živnosti Poskytování tělovýchovných služeb, bylo třeba se prokázat zcela jasně definovaným diplomem/osvědčením o absolvování vzdělávacího programu/kurzu. Od 1.1.2015 platí pro fitness sektor další legitimní prostředek získání potřebné odbornosti, kterým je Zkouška z profesní kvalifikace. Zkoušky z profesních kvalifikací vycházejí ze...

Fitness k snídani po Brně a Praze také v dalších koutech republiky

Koncept Fitness k snídani, pomocí nějž se potkávají jednotliví provozovatelé fitness zařízení v regionu nad společným tématem, měl na podzim největší úspěch opět v Brně, ale také v Praze. Pro první jarní termíny jsme připravili tyto lokace a termíny: 26. 2. Karlovy Vary (Téma: Získání nových klientů) PŘIHLÁSIT 15. 3. Pardubice (Téma: Získání nových klientů) PŘIHLÁSIT 18. 3. Praha...

Komora si zvolí nové vedení 18. 2. 2016

Česká komora fitness svolala na 18. 2. řádnou valnou hromadu, která má mimo jiné za úkol potvrdit stávající či odhlasovat nové členy představenstva (včetně prezidenta) a dozorčí rady. Valná hromada bude probíhat od 10.00 v sídle České komory fitness, o. s., ve velké zasedací místnosti ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7a, Praha 5, 155 00. Prezence členů bude...