CEEHFS 2023

„SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ“

FITNESS SUMMIT ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

HOTEL HERMITAGE, PRAHA

20. října 2023

FITNESS SUMMIT ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

O události

Přidejte se k nám a zúčastněte se  2. ročníku Fitness summitu zemí střední a východní  ve střední a východní Evropy, který se bude konat 20. října v Praze.

Celý den plný zajímavých prezentací a panelových diskusí je jedinečnou příležitostí k setkání, výměně zkušeností a získání nové inspirace pro rozvoj fitness sektoru nejen jako podnikatelského odvětví, ale také partnera pro zdravotní a preventivní péči státu.

Program


Simultánní tlumočení z Angličtiny do Češtiny zajištěno.

Fitness jako nedílná součást zdravotní a  preventivní péče

Jak rozvíjet a prezentovat sektor fitness jako nedílného partnera lékařům, zaměstnavatelům, školám a dalším významným subjektům společenského, vzdělávacího i komunitního života
 

 • Inspirace a podpora ze strany mezinárodních partnerů (World Active, Europe Active)
  Andreas Paulsen, EuropeActive, Denmark
 • Aktivní Maďarsko jako vládní iniciativa, daňové řešení podpory zdraví a pohybových aktivit v Maďarsku
  Lilla Szekeres, Státní úřad pro Aktivní Maďarsko, Maďarsko

Fitness jako služba nejvyšší kvality

Jak přilákat nové členy a udržet je, udržitelnost provozu klubu, technologie, týmová práce. Jedinečné obchodní příležitosti pro fitness centra, která nabízejí mnohem více než jen cvičení pro "čistě fitness klienty.

 • Jak přesvědčit neaktivní veřejnost k pohybu? Poznatky z behaviorální vědy
  Ian Redpath, The Behavioralist, Velká Británie
 • Cyklus členství - Jak zlepšit své prodeje, příjmy a udržet své členy aktivní
  Tomasz Napiórkowski, zakladatel Polské fitness federace, Sales & Operations Director v Orangetheory Fitness Polsko
 • Osobní trenér nové generace - kdo je trenér nové generace a jak se jím stát, základní pilíře pro start, růst a dlouhodobý úspěch trenéra
  Tomáš Pošvanc, POŠVANC FITNESS, Slovensko
 • Panelová diskuze

Příklady dobré praxe z ostatních zemí střední a východní Evropy

 • Medical fitness - jak vytvořit symbiózu mezi prevencí a aktivním životním stylem - Maďarsko
  Laszlo Zopcsak, IWI Fitness Wellness Education Center, Maďarsko
 • Daňová odpočitatelnost fitness služeb – daňové výhody a motivace pro aktivní zaměstnavetele – příklad dobré praxe z Rumunska
  Kent Orrgren, World Class, Rumunsko
 • Fitness jako součást národního hospodářství a strategií k podpoře pohybových aktivit - "Aktivní" iniciativy - Multisektorová spolupráce na podporu aktivního života
  Jana Havrdová, Česká komora fitness, Česká Republika

Potvrzení řečníci

Jana Havrdová

Česká republika

Tomasz Napiórkowski

Polsko

Kent Orrgren

Rumunsko

Andreas Paulsen

EuropeActive

Tomáš Pošvanc

Slovensko

Ian Redpath

Velká Británie

Laszlo Zopcsak

Maďarsko

Registrujte se ještě dnes za cenu
EARLY BIRD!

Těšíme se na Vás v Praze!

Hotel Hermitage

Svobodova 1, 128 00 Praha 2

Ubytování v Hotelu Hermitage

Získejte 15 % slevu na ubytování

Jak se k nám dostat?

Albertov, tramvaje: 14, 18, 24

Výtoň, tramaje: 2, 3, 5, 7, 12, 17, 21