CEEHFS 2023

„SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ“

FITNESS SUMMIT ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

HOTEL HERMITAGE, PRAHA

20. října 2023

FITNESS SUMMIT ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

O události

Přidejte se k nám a zúčastněte se  2. ročníku Fitness summitu zemí střední a východní Evropy, který se bude konat 20. října v Praze.

Celý den plný zajímavých prezentací a panelových diskusí je jedinečnou příležitostí k setkání, výměně zkušeností a získání nové inspirace pro rozvoj fitness sektoru nejen jako podnikatelského odvětví, ale také partnera pro zdravotní a preventivní péči státu.

Program


Simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

9:30 Oficiální zahájení

9:45 - 10:45 Blok 1

Fitness jako nedílná součást zdravotní a  preventivní péče

Jak rozvíjet a prezentovat sektor fitness jako nedílného partnera lékařům, zaměstnavatelům, školám a dalším významným subjektům společenského, vzdělávacího i komunitního života


Inspirace a podpora ze strany mezinárodních partnerů (World Active, Europe Active)

Andreas Paulsen, EuropeActive, Denmark

Aktivní Maďarsko jako vládní iniciativa, daňové řešení podpory zdraví a pohybových aktivit v Maďarsku

Lilla Szekeres, Státní úřad pro Aktivní Maďarsko, Maďarsko

Pohled pacienta: Jsme připraveni udělat změnu aneb pohybové aktivity jako součást léčebné terapie pacientů s onemocněním jater

Veronika Všetíčková, Evropská asociace pacientů s onemocněním jater, Slovinsko

11:00 - 13:00 Blok 2

Fitness jako služba nejvyšší kvality

Jak přilákat nové členy a udržet je, udržitelnost provozu klubu, technologie, týmová práce. Jedinečné obchodní příležitosti pro fitness centra, která nabízejí mnohem více než jen cvičení pro "čistě fitness klienty.


Jak přesvědčit neaktivní veřejnost k pohybu? Poznatky z behaviorální vědy

Ian Redpath, The Behavioralist, Velká Británie

Cyklus členství - Jak zlepšit své prodeje, příjmy a udržet své členy aktivní

Tomasz Napiórkowski, zakladatel Polské fitness federace, Sales & Operations Director v Orangetheory Fitness Polsko

Osobní trenér nové generace - kdo je trenér nové generace a jak se jím stát, základní pilíře pro start, růst a dlouhodobý úspěch trenéra

Tomáš Pošvanc, POŠVANC FITNESS, Slovensko

FITcert, pozvedněte svůj fitness klub na ten nejvyšší standard

Gert-Jan Kieft, Kiwa Infra & Sport, Holandsko

Panelová diskuze

13:00 - 13:45 Oběd

13:45 až 15:45 Blok 3

Příklady dobré praxe z ostatních zemí střední a východní Evropy


Medical fitness - jak vytvořit symbiózu mezi prevencí a aktivním životním stylem - Maďarsko

Laszlo Zopcsak, IWI Fitness Wellness Education Center, Maďarsko

Daňová odpočitatelnost fitness služeb – daňové výhody a motivace pro aktivní zaměstnavetele – příklad dobré praxe z Rumunska

Kent Orrgren, World Class, Rumunsko

Fitness jako součást národního hospodářství a strategií k podpoře pohybových aktivit - "Aktivní" iniciativy - Multisektorová spolupráce na podporu aktivního života

Jana Havrdová, Česká komora fitness, Česká Republika

15:45 - 16:00 Závěr


Jak rozvíjet a prezentovat sektor fitness jako nedílného partnera lékařům, zaměstnavatelům, školám a dalším významným subjektům společenského, vzdělávacího i komunitního života
 

Fitness jako nedílná součást zdravotní a  preventivní péče

 • Inspirace a podpora ze strany mezinárodních partnerů (World Active, Europe Active)
  Andreas Paulsen, EuropeActive, Denmark
 • Aktivní Maďarsko jako vládní iniciativa, daňové řešení podpory zdraví a pohybových aktivit v Maďarsku
  Lilla Szekeres, Státní úřad pro Aktivní Maďarsko, Maďarsko
 • Pohled pacienta: Jsme pripraveni udelat zmenu aneb pohybové aktivity jako soucást lécebné terapie pacientu s onemocnením jater
  Veronika Všetíčková, Evropská asociace pacientů s onemocněním jater, Belgie

Fitness jako služba nejvyšší kvality

Jak přilákat nové členy a udržet je, udržitelnost provozu klubu, technologie, týmová práce. Jedinečné obchodní příležitosti pro fitness centra, která nabízejí mnohem více než jen cvičení pro "čistě fitness klienty.

 • Jak přesvědčit neaktivní veřejnost k pohybu? Poznatky z behaviorální vědy
  Ian Redpath, The Behavioralist, Velká Británie
 • Cyklus členství - Jak zlepšit své prodeje, příjmy a udržet své členy aktivní
  Tomasz Napiórkowski, zakladatel Polské fitness federace, Sales & Operations Director v Orangetheory Fitness Polsko
 • Osobní trenér nové generace - kdo je trenér nové generace a jak se jím stát, základní pilíře pro start, růst a dlouhodobý úspěch trenéra
  Tomáš Pošvanc, POŠVANC FITNESS, Slovensko
 • Panelová diskuze

Příklady dobré praxe z ostatních zemí střední a východní Evropy

 • Medical fitness - jak vytvořit symbiózu mezi prevencí a aktivním životním stylem - Maďarsko
  Laszlo Zopcsak, IWI Fitness Wellness Education Center, Maďarsko
 • Daňová odpočitatelnost fitness služeb – daňové výhody a motivace pro aktivní zaměstnavetele – příklad dobré praxe z Rumunska
  Kent Orrgren, World Class, Rumunsko
 • Fitness jako součást národního hospodářství a strategií k podpoře pohybových aktivit - "Aktivní" iniciativy - Multisektorová spolupráce na podporu aktivního života
  Jana Havrdová, Česká komora fitness, Česká Republika

Potvrzení řečníci

Jana Havrdová

Česká republika

Gert-Jan Kieft

Holandsko

Tomasz Napiórkowski

Polsko

Kent Orrgren

Rumunsko

Andreas Paulsen

EuropeActive

Tomáš Pošvanc

Slovensko

Ian Redpath

Velká Británie

Lilla Szekeres

Maďarsko

Veronika Všetíčková

Belgie

Laszlo Zopcsak

Maďarsko

Těšíme se na Vás v Praze!

Hotel Hermitage

Svobodova 1, 128 00 Praha 2

Ubytování v Hotelu Hermitage

Získejte 15 % slevu na ubytování

Jak se k nám dostat?

Albertov, tramvaje: 14, 18, 24

Výtoň, tramaje: 2, 3, 5, 7, 12, 17, 21