Vyzýváme českou veřejnost: Dejte svému životu pět hvězd!

Dýchat, pít, spát, jíst a hýbat se – to je podle odborníků pět elementů, které přispívají k naší fyzické i psychické pohodě. Pokud je tedy provádíme správně. Návod, jak na to, přinášíme v nové osvětové kampani, která byla oficiálně představena a zahájena na konferenci „Pohyb na předpis“.

Hlavním cílem výzvy #DEJSIPETHVEZD je zlepšit životní styl české populace. Na kampani se s námi podílí Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, který zaštiťuje celorepublikový projekt Česko se hýbe.

„Postupně chceme veřejnost prostřednictvím médií vzdělávat ve všech důležitých oblastech, které ovlivňují náš životní styl. Chceme lidi naučit správně dýchat, spát, zlepšit si pitný režim i stravovací návyky, a především je vést k pohybu, který je bude bavit a stane se jejich vášní.“

Autorka výzvy Dejte svému životu pět hvězd Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který stojí za celorepublikovým projektem Česko se hýbe.

Spolu s dalšími odborníky spouštíme kampaň za aktivní podporu pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě

„Ta dnes již není nezbytná k zajištění základních a dalších životních potřeb. Z životního stylu Čechů se vytrácí přirozený pohyb, což nejen přímo souvisí s prudkým nárůstem civilizačních onemocnění, ale má i další fatální důsledky na kvalitu života. Nedostatečná fyzická i psychická kondice je příčinou řady problémů, a to platí pro všechny věkové kategorie.“

Absence pohybu má fatální následky u dětí i dospělých

Právě absence pohybu způsobuje u dětí řadu vývojových problémů a má negativní vliv na jejich dospívání i budoucí plodnost. U dospělých je přímou příčinou snížené výkonnosti i odolnosti a u seniorů výrazně ovlivňuje stupeň závislosti na druhé osobě, samostatnost a schopnost efektivně čelit přirozeným důsledkům stárnutí organismu.

Nedostatek pohybu stojí stát až třetinu nákladů na zdravotní péči

„Vzhledem k demografickému stárnutí populace, kdy nejpočetnější věkovou skupinu obyvatelstva budou tvořit lidé starší 65 let a průměrný věk obyvatel bude téměř 50 let, budou náklady spojené se zdravotní péčí jen vzrůstat. Je prokázáno, že již nyní souvisí nedostatek fyzické aktivity přímo i nepřímo s náklady na zdravotní péči ve výši až 130 miliard korun, což v rámci rozpočtu českého zdravotnictví představuje až třetinu všech nákladů na zdravotní péči,“ apeluje na důležitost osvěty dostatku pohybu Jana Havrdová.

Výzvou chceme motivovat Čechy, aby převzali zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou

Právě podpora pravidelného pohybu, a to na všech úrovních života české společnosti, může do budoucna nejen zlepšit zdraví, všeobecnou fyzickou i psychickou kondici, ale může i zásadně přispět k dlouhodobé udržitelnosti zdravotního systému v České republice. Od podpory v rodinách, ve školách, v zaměstnání až k novému přístupu ke zdravotnímu pojištění, který by měl jednoznačně motivovat Čechy k převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví, kde zásadní roli hraje právě zdravý životní styl.

Výzva „Pět hvězd pro zdraví“ se týká nás všech, zapojit se může každý!

Do výzvy Dejte svému životu pět hvězd se už nyní zapojila řada slavných osobností včetně hvězd letošního soutěžního pořadu StarDance nebo moderátorek pořadu Sama doma České televize, které chtějí motivovat českou populaci k tomu, aby změnila svůj životní styl. A nyní její autoři vyzývají i širokou veřejnost, aby se do této výzvy zapojila.

Vyzvěte sami sebe, zapojte své známé, šiřte výzvu dál!

Líbí se vám naše výzva? Chcete se sami zapojit, výzvu podpořit a být součástí změny zdraví celé české společnosti? Spouštíme lavinu a věříme, že se nám podaří zasáhnout co nejvíce lidí a pohnout s českou veřejností tím správným – zdravým – směrem!

„Se změnou budeme všem zájemcům pomáhat, ať už osvětou v médiích, na sociálních sítích nebo konferencemi, které pravidelně pořádáme. Že jste se k výzvě přidali a myslíte to se změnou životního stylu vážně, můžete dát najevo celkem jednoduše: vyfoťte se s rukou s roztaženými pěti prsty a na sociálních sítích přidejte k fotce hashtag #DEJSIPETHVEZD. Pomůžete nám tak k velké změně, která ovlivní zdraví nejen naše, ale i příštích generací.“

Autorka výzvy Jana Havrdová

Zapojte se do výzvy #DEJSIPETHVEZD, zvítězte sami nad sebou, vyhrajte zdraví!

Hlavními podporovateli výzvy Dejte životu pět hvězd je Česká komora fitness, která v ČR zastupuje zájmy fitness sektoru, pomáhá provozovatelům fitness center, osobním trenérům i instruktorům skupinových lekcí, a Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, který patří mezi nejaktivnější sportovní svazy u nás. Zároveň je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a jako jediný má nejvyšší evropskou akreditaci mezinárodní společnosti Europe Active. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz také zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startuČesko se hýbe.

Komentáře