Desetiprocentní sazba DPH už od 1.7.2020!

Od 1.7.2020 se do 10% sazby DPH přesouvají i služby posiloven a fitness center.

Provoz posiloven a fitness center je do 30.6.2020 výslovně uveden v seznamu služeb, u kterých se uplatňuje 15% sazba DPH. Nyní posilovny a fitka výslovně uvedena nebudou, ale v seznamu služeb v 10% sazbě je nově uvedeno použití krytých i nekrytých sportovních zařízení, kam posilovny a fitka spadají.

Vstupy, permanentky, členství, tedy budou účtovány v 10% sazbě. Co se týče osobních tréninků, Je třeba postupovat v duchu aktuálního výkladu GFŘ z 30. 6. 2020 k hotelovým službám (viz web Finanční správy). Podle aktuálního výkladu daňového poradce se v případě členství a osobních tréninků jedná o obdobnou situaci, o které se píše v uvedeném výkladu. Bude-li např. osobní trénink, vstupní diagnostika nebo parkování zahrnuto v ceně členství (10 %), je možno na ně hledět jako na doplňkové plnění a celkové plnění zdanit sazbou 10 %. Jsou-li však uvedené služby poskytovány jako samostatné plnění, tj. zákazník si je objednává a hradí samostatně (mimo cenu členství), podléhají příslušné sazbě daně, jak potvrzuje i výklad GFŘ k hotelovým službám.

U sportovních kurzů je nutné dávat pozor, na to, že u výuky (platí pro školící centra) se nadále uplatňuje 21% sazba daně. Je tedy rozdíl mezi skupinovou lekcí jógy a výukou jógy. Proto ve sporných případech, jako je např. skupinová lekce, která se nazývá „kurz“ (kdy nedochází k získání jakéhokoliv profesního certifikátu) doporučujeme vytvořit účetní směrnici. Ta pak pro případnou daňovou kontrolu výslovně stanoví příslušné použití sazby DPH.

Od 1.7.2020 jsou také v 10% sazbě služby saun, parních lázní a solných jeskyní. Pozor na masáže, které zůstávají v původní 21% sazbě DPH.

Komentáře